Utstyr til væskevarmeren «enFlow» trekkes tilbake fra markedet

Leverandøren av blod- og væskevarmeren «enFlow» har meddelt at de trekker tilbake engangskassetter som brukes i dette apparatet fra markedet. Sykehusene i Helse Sør-Øst gjennomgår nå alternative løsninger. Det er ikke meldt om pasientskader i Norge eller internasjonalt som følge av bruk av disse engangskasesettene.

Blodprøver

Apparatet «enFlow» er en væskevarmer som brukes til oppvarming av infusjonsvæsker og blodprodukter før disse gis intravenøst. Utstyret produseres av Vyaire Medical og leveres av firmaet Timik i Norge. Tilbaketrekningen gjelder i flere land enn Norge.

Når pasienter trenger store mengder blod og væske må dette varmes opp før det gis til pasienten. Til dette brukes dette utstyret.

Årsaken til at leverandøren nå trekker produktet fra markedet er at det er påvist at bruk av «enFlow» kan føre til høye aluminiumsverdier i den væsken som går inn i pasienten.

Bruken av dette utstyret begrenses nå, og vil kun brukes i nødstilfeller, der det ikke finnes andre alternativer. Sykehusene gjennomgår nå alternative løsninger, slik at man ivaretar behovet for oppvarming av blod og væsker.

Det er ikke meldt om pasientskader i Norge eller internasjonalt. De regionale helseforetakene vil i fellesskap arbeide med å kartlegge konsekvenser for pasienter og driften.