logo Helse Sør-Øst

Valg av tomter for videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Styringsgruppen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet har bestemt seg for hvilke tomter som er mest aktuelle for nye bygg. Et eventuelt Mjøssykehus bør bygges på Moskogen i Moelv, mens et erstatningssykehus for Hamar (null-pluss-løsning) bør bygges på Sanderud i Stange.

Publisert 14.06.2022
En mann i dress som smiler

​Tidligere i år ble det valgt ut seks alternative tomteløsninger – tre for Mjøssykehuset og tre for et null pluss-alternativ. Berørte parter har kommet med innspill, og disse er lagt til grunn for anbefalingen av tomter. Det er også utarbeidet arkitektfaglige mulighetsstudier.

– Styringsgruppens anbefaling er basert på en samlet evaluering, og vi mener at vi har kommet fram til to gode alternativer, sier leder for styringsgruppen og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Endelig valg av tomt vil være en konsekvens av retningsvalget mellom alternativene Mjøssykehus og null pluss-løsning. Retningsvalget skal behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 22. september.