logo Helse Sør-Øst

Vedtak av statlig reguleringsplan

Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt statlig reguleringsplan for Regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum kommune.

Publisert 16.05.2022
En bygning med mange vinduer


I høringsperioden kom det inn 22 uttalelser. Av disse var ni fra myndigheter og etater, ni fra interesseorganisasjoner og fire fra grunneiere og privatpersoner.

Les mer her ​