Vellykket test av videokonsultasjon

Om få dager vil de første pasientene ved revmatologisk avdeling, kunne sitte hjemme eller på jobb og snakke direkte med behandleren sin via video. Oppkoblingen kan gjøres både på egen pc, nettbrett og mobil.

Avdelingssjef Randi Olofsson (t.h.) og sykepleier Renate Roos ser seksjonsleder Kristin Erlingsdatter tydelig på pc-skjermen.

Avdelingssjef Randi Olofsson (t.h.) og sykepleier Renate Roos ser seksjonsleder Kristin Erlingsdatter tydelig på pc-skjermen.

I forrige uke ble videokonsultasjon mellom behandler og pasient i revmatologisk avdeling i Sykehuset Østfold Moss, testet ut for første gang.
- Ser du meg tydelig? Kan du vise fram hånden din slik at jeg kan se etter eventuelle forandringer?

Sykepleier Renate Roos sitter ved en pc-skjerm på kontoret. På skjermen har hun et tydelig bilde av seksjonsleder og sykepleier Kristin Erlingsdatter, som spiller pasient. Både lyd og bilde fungerer som det skal.

- Dette er en god løsning. Aller mest for pasientene som ikke behøver å komme til sykehuset så ofte, sier Erlingsdatter.

En sikker løsning

Det er mange hensyn å ta når en slik løsning skal tas i bruk i et sykehus. Løsningen må være enkel å bruke, og ikke minst må taushetsplikten overholdes.

Prosjektleder Heidi Halvåg og teknisk ansvarlig for løsningen i sykehuset, Glenn David Lind.

Prosjektleder Heidi Halvåg og teknisk ansvarlig for løsningen i sykehuset, Glenn-David Lind.

- Løsningen «Confrere» er godt egnet til denne bruken. Samtalen krypteres i begge ender, det er ikke mulig å gjøre opptak av konsultasjonen, og ingen pasientdata lagres. Pasienten skal føle seg trygg på at dette er en sikker løsning, sier prosjektleder Heidi Halvåg i IKT-avdelingen.

Det er viktig at pasienten selv sørger for å være i et egnet rom hvor uvedkommende ikke overhører konsultasjonen.

Medisinsk utvikling

Pasientene som behandles i revmatologisk avdeling, har i hovedsak ledd- og muskelsykdommer, rygglidelser og benskjørhet
- Det har vært en enorm medisinsk utvikling innenfor dette faget. Det gjør at vi kan ta i bruk nye verktøy, sier Erlingsdatter.

For bare noen år siden hadde revmatologisk avdeling 24 pasientsenger i sykehuset, og pasientene måtte ofte være på sykehus mange dager i strekk mens de fikk behandling. I dag er det ingen senger igjen, og pasienten kommer kun til dagbehandling.
- Det er spesielt utviklingen av nye medisiner som har gjort hverdagen for pasientene helt annerledes, sier seksjonslederen.

Jevnlige kontroller

Men selv om pasientene ikke lenger blir innlagt, har de behov for oppfølging av leger og sykepleiere, gjerne gjennom flere år.
- Den første kontakten med en spesialist skjer på sykehuset, og man starter ofte en medikamentbehandling. Deretter skal de til kontroller, gjerne både hos lege og sykepleier. I mange tilfeller kan disse kontrollene skje via videokonsultasjon, sier avdelingssjef Randi Olofsson i revmatologisk avdeling.

Viktig evaluering

Videokonsultasjonen kan foregå både på pc, nettbrett og mobil.

Videokonsultasjonen kan foregå både på pc, nettbrett og mobil.

I første omgang er videokonsultasjon et pilotprosjekt, hvor 40 pasienter skal få prøve ut løsningen. Etter hver konsultasjon skal både pasient og behandler evaluere løsningen.
- Det er viktig at vi får tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer, slik at vi kan gjøre eventuelle justeringer og forbedringer, sier prosjektleder Halvåg.

Detaljert brukerveiledning

Pasienter vil først bli spurt muntlig om de ønsker en konsultasjon via video. Deretter får de brev med timeavtale og en detaljert brukerveiledning for hvordan de kobler seg opp.

- Er det behov for en fysisk undersøkelse eller kontroll hos lege eller sykepleier, vil pasienten fortsatt bli kalt inn. Videokonsultasjon kan ikke erstatte alle konsultasjoner. Men for en del pasienter kan det være vel så effektivt å bli konsultert via video, sier avdelingssjefen.