logo Helse Sør-Øst

Ventetidene skal ned

I løpet av pandemien har ventetidene ved sykehusene i Helse Sør-Øst økt. – Vi har en jobb å gjøre når vi skal ta igjen utsatte behandlinger og redusere ventetidene, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Publisert 21.03.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Jan Frich
I januar var den gjennomsnittlige ventetiden lengre enn målet for all behandling ved sykehusene i Helse Sør-Øst. – Dette har vi vært forberedt på, og dette er dessverre en konsekvens av lavere aktivitet og mange utsatte behandlinger og operasjoner under pandemien, sier Jan Frich.

Han forteller at det er lokale variasjoner, men at alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har utfordringer med ventetidene. – Det arbeides systematisk og bevisst med dette i alle helseforetakene nå, og økt aktivitet og normalisering av driften er et høyt prioritert område for oss i 2022, sier Frich.

Han mener det er spesielt viktig å redusere ventetidene innen psykisk helsevern. – Vi vet at det er mange som har behov for behandling, og det er også langt flere barn og unge som trenger hjelp. – Vi skal derfor gjøre det vi kan for at ventetiden skal være kortest mulig, sier Frich.

Helse Sør-Øst RHF fikk i 2021 tildelt 127,9 millioner kroner til ekstrakjøp hos private for å redusere ventetider. En del av midlene ble brukt i 2021, men om lag 61 millioner kroner er overført til 2022. Psykisk helsevern er blitt prioritert og det er kjøpt ekstra kapasitet innen spiseforstyrrelser for barn og unge, behandling av angst og depresjon hos voksne med ruslidelse og psykisk sykdom. Det er i tillegg kjøpt ekstra kapasitet innen somatikk, bildediagnostikk og laboratorietjenester. 

Gjennomsnittlig ventetid per januar 2022

OmrådeVentetidMål
Somatikk66,750
Psykisk helsevern voksne51,440
Psykisk helsevern barn og unge49,735
Tverrfaglig spesialisert rusbehanding35,230​