logo

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Styringsgruppen for konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet, skal ha sitt første møte 15.desember. Tom Einertsen er ansatt som prosjektleder. Tom Einertsen har de siste 5 årene vært prosjektdirektør for Tønsbergprosjektet, som omfatter utbygging av nye psykiatri- og somatikkbygg ved Sykehuset i Vestfold HF. Han har lang erfaring med store byggeprosjekter fra forskjellige bransjer. 

Publisert 09.11.2021

Viktige avklari​​nger

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet mandat for konseptfase i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF i møte 23.september. (Sak 105-2021)
Konseptfasen gjennomføres i to deler. Styret la i sin behandling vekt på at det i del 1 av konseptfasen skal utredes et realistisk null-pluss alternativ som legger til rette for å belyse hovedalternativet på en god måte. Sammenlikningen av alternativene, inklusive null-pluss alternativet, skal gi grunnlag for prosjektets anbefaling om hvilket alternativ som videreføres til konseptfasens del 2. 

Styringsgruppe

Det er opprettet en styringsgruppe som ledes av Helse Sør-Øst RHF. 

Styringsgruppen vil foruten styringsgruppens leder, administrerende direktør Terje Rootwelt, bestå av følgende representanter: 

- 3 representanter fra hver av ledelsen i Helse Sør-Øst RHF (viseadministrerende direktør Jan Frich, finansdirektør Line Alfarrustad og direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø) og Sykehuset Innlandet HF (administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen og divisjonsdirektør psykisk helsevern Benedicte Thorsen-Dahl)

  • 3 konserntillitsvalgte (Christian Grimsgaard, Legeforeningen/Akademikerne; Lasse Sølvberg, Fagforbundet/LO og Kirsten Brubakk, NSF/UNIO)
  • 2 tillitsvalgte fra Sykehuset Innlandet HF (Stein Helge Tingvoll, Legeforeningen og Marianne Nielsen, NSF)
  • 1 brukerrepresentant (Kjartan Stensvold)

Det har kommet ønske om deltakelse fra en ekstra brukerrepresentant fra Sykehuset Innlandet i styringsgruppen. Det vil i første møtet vil det være naturlig å se på eventuell deltagelse som observatør.

For å sikre bred involvering vil det bli arrangert møter med blant annet kommunene i Innlandet både i første del av konseptfasen, før man bestemmer hvilket alternativ som skal utredes videre, og før endelig konseptrapport ferdigstilles.