logo

Viktig styrking av klinisk forskning

Forskningsrådet har tildelt til sammen 384 millioner kroner over åtte år til tre medisinske fagmiljøer. To av miljøene er i Helse Sør-Øst, ved Diakonhjemmet Sykehus og Oslo universitetssykehus.

Publisert 09.12.2021
En mann i blå skjorte
Jan Frich

Jan Frich

- Begge forskningsmiljøene utvikler ny og viktig kunnskap for store pasientgrupper og har over tid fått tildelt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Det er ekstra hyggelig når dyktige forskere får denne anerkjennelsen fra Forskningsrådet og kan satse langsiktig, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich.
 

Persontilpasset kreftbehandlin​g og revmatisme


Disse to sentrene i Helse Sør-Øst har fått midler:

  • Forskningssenter for klinisk kreftbehandling - MATRIX, Oslo universitetssykehus

    Senteret skal bidra til å forbedre overlevelse og livskvalitet for pasienter med kreft som det er vanskelig å kurere. Senteret ønsker å utvikle persontilpasset behandling og behandling som er tilpasset molekylære forandringer i kreftsvulstene. Kreftforeningen medfinansierer senteret som ledes av Åslaug Helland. Det er flere samarbeidspartnere i senteret, både Universitetet i Oslo og flere sykehus.

  • ​REMEDY - forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, Diakonhjemmet sykehus^

    Senteret skal utvikle nye behandlinger for pasienter med revmatiske og muskel- og skjelettsykdommer. Disse sykdommene fører til økt sykelighet og dødelighet, redusert livskvalitet og langvarige smertetilstander. Senteret skal ledes av Espen Andre Haavardsholm.
Norsk hodepinesenter ved NTNU er det tredje senteret som har fått midler.

Les mer hos Forskningsrådet: