logo Helse Sør-Øst

Viste frem ideene for kunsten til nytt sykehus

Seks anerkjente kunstnere er nå godt i gang med sine skaperprosesser for kunst til det nye sykehuset. Nylig besøkte de byggeplassen og prosjektkontoret for å dele sine foreløpige ideer

Publisert 18.03.2022
Sist oppdatert 13.06.2022

Kunstnere besøker byggeplassen

MED FREMTIDEN I BAKGRUNN: Fremdriften på byggeplassen imponerte. Det har vært stor aktivitet der siden siste besøk høsten 2021. På bildet, bakerst fra venstre: Marie Buskov, Eline Mugaas, Johannes Borchgrevink Hansen, Bente Wiik (ansattrepresentant), Ånond Versto. Foran fra venstre: Marthe Karen Kampen, Apichaya Wanthiang og Lillemor Sandberg (brukerrepresentant).

Gode tilbakemeldinger

Det var stor entusiasme på prosjektkontoret til nytt sykehus da kunstnerne presenterte det de har jobbet med hittil.

– Det gleder meg å se hva kunstnerne jobber med for det nye sykehuset. Dette blir et viktig bidrag som vil komme til glede for både ansatte og pasienter, sier Rune A. Abrahamsen, prosjektdirektør i Vestre Viken HF og leder av kunstutvalget.

Det er arkitekten også enig i:

– Alle prosjektene presentert i dag har vært helt fantastiske, så jeg er veldig glad. Dette blir et flott bidrag til bygget, sier arkitekt Kari Anne Munte-Kaas, prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF.
 
Kunstprosjektet til nytt sykehus er et samarbeid mellom prosjektorganisasjonene til Helse Sør-Øst og Vestre Viken og ledes av et kunstutvalg som består av arkitekter, kunstfaglige medlemmer, brukerrepresentant, ansattrepresentant og representanter fra prosjektorganisasjonene. Alle disse var til stede og fikk både høre og se kunstnernes foreløpige arbeider.​

Kunst til glassgaten 

Kunstnerne har kommet ulikt i sine skaperprosesser. Noen hadde helt konkrete eksempler å vise frem, mens andre fremdeles utforsker ulike ideer.  

Ånond Versto er en av kunstnerne som er godt i gang med sin skaperprosess. Han har fått i oppdrag å lage skulpturelle innslag til barnesonen og vrimlesonen i glassgaten til nytt sykehus. Åndond hadde med en modell av hver skulptur for de to sonene. Ideen til skulpturen i vrimlesonen bygger på industrihistorien til Brakerøya, mens ideen for skulpturen til barnesonen er en stor og imøtekommende katt med en lang hale som omringer katten som et kratt eller en busk.

Kunstner viser frem modeller

På bildet til venstre forklarer Ånond om hvordan han har tenkt å løse oppdraget og hvordan skulpturene er tenkt plassert. På bildet til høyre ser vi ideen han har for skulptur til barnesonen; en stor katt med en hale som former seg som et kratt eller greiner. Figuren foran katten viser størrelsesforholdet mellom et barn og skulpturen.

«Nytt sykehus i Drammen sykehus er heldig»

Det er valgt ut fem områder i sykehuset for nye kunstverk. De fem områdene er glassgaten, psykiatribyggene, kantinevegg, adkomstområdet, ekspedisjons- og venteområder. Alle områder hvor både pasienter og ansatte vil ferdes mye.
 
– Nytt sykehus i Drammen sykehus er heldig. Det er utrolig flott at alle disse fine verkene skal få henge i et offentlig bygg og være til syne og glede for så mange, sier Bente Wiik som er ansattrepresentant i kunstutvalget. I det daglige jobber hun i stab medisin og helsefag i forsknings- og innovasjonsenheten til Vestre Viken HF.

Arbeidet fortsetter

Nå som kunstnerne har presentert sine ideer og mottatt gode tilbakemeldinger kan de fortsette å videreutvikle, og etter hvert begynne å produsere verkene som i 2025 skal plasseres i det nye sykehuset.
 
–  Disse verkene kommer til å gi mye til sykehuset. Ulike retninger og uttrykk kommer til å gi fine opplevelser. Vi ønsket oss verk med farger, og det får vi også, avslutter Anne Beate Hovind entusiastisk. Hun er prosjektleder for kunst i prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF.​


Les mer om kunstnere og kunstprosjektet: 

Arbeidet med kunst til nytt sykehus i Drammen er godt i gang

Spesiallaget kunst skal sette preg på det nye sykehuset