VR-trening kombinert med instrumenttrening gir best effekt

En nylig publisert randomisert studie indikerer at VR-teknologi kombinert med instrumenttrening er mer effektivt for å fremme finmotoriske funksjoner i overekstremiteter, sammenlignet med vanlig terapi.  

Illustrasjon

Virtual Realty (VR) er datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterligne en virkelighet. Det brukes i mange forskjellige rehabiliteringsintervensjoner til å simulere virkelighetstro omgivelser og bruke spillteknologi som erstatning for trening i virkelige omgivelser. 

Det gir individuelt tilpasset, gradert trening uten de fysiske restriksjoner som den virkelige verdenen gir. Dette gir også pasienter mulighet til å oppleve suksess og fremgang i treningen, selv når pasienten har betydelig funksjonsnedsettelse. I tillegg til det øker motivasjon og innsatsvilje hos pasienten, som igjen legger til rette for flere repetisjoner med høyere intensitet. Varierte repetisjoner, høy intensitet, sterke stimuli, kognitiv og emosjonell involvering ved bruk av VR blir sett på som nøkkelfaktorer for nevroplastisitet. Innen rehabilitering for hjerneslag brukes VR til motorisk trening av over- og underekstremiteter, gange og balanse, og kognitiv trening for neglekt, hukommelse, tale og eksekutive funksjoner.

Hensikten med studien var å undersøke effekten av instrumenttrening, altså manipulering av ratt, knotter, knapper og objekter på en tavle, i et VR-miljø, for å trene opp overekstremitet og kognitiv funksjon etter hjerneslag, sammenlignet med tradisjonell ergoterapitrening. Gruppen som fikk VR-trening kombinert med instrumenttrening viste større terapeutiske effekter på motorisk styrke og spastisitet i håndledd.

Funnene i studien viser at både VR-trening kombinert med instrumenttrening og tradisjonell terapi forbedret funksjon og finmotorikk i overekstremitetene i kronisk fase av hjerneslag, sammenlignet med vanlig funksjonell trening. Begrensninger i studien er at det deltok få pasienter, 31 fordelt på to grupper, ingen reell blinding, samt risiko for bias i behandlingssituasjonen. En oppdatert Cochrane-oppsummering fra 2017 støttet ikke bruk av VR-trening i stedet for vanlig funksjonstrening.

Efficacy of Virtual Reality Combined with Real Instrument Training for Patients with Stroke: A Randomized Controlled Trial