Enhet under medisin og helsefag

Forskning og innovasjon

Enhet for forskning og innovasjon har ansvar for koordinering og forvaltning av de regionale forsknings- og innovasjonsmidlene i Helse Sør-Øst og administrerer også Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning på vegne av RHF-ene. Enheten skal sørge for helhetlig koordinering og utvikling av fagområdene, bl.a. gjennom strategisk tilrettelegging og gjennom deltakelse i nasjonale og regionale råd og utvalg. Enheten skal gi råd til ledelsen i RHF-et i strategiske problemstillinger knyttet til forskning og innovasjon.
Enheten skal bidra til at forskning og forskningsbasert innovasjon ivaretas og styrkes i hele regionen.

Ansatte i enheten

Øystein Krüger

Øystein Krüger, avdelingsdirektør forskning og innovasjon

Berit Øien, rådgiver

Randi Vad, spesialrådgiver

Tanja Schøitz Wigley, spesialrådgiver

Torunn Berge, spesialrådgiver

Trude Golimo Simonsen, rådgiver

Fant du det du lette etter?