Forskning og innovasjon

Enhet for forskning og innovasjon har ansvar for koordinering og forvaltning av de regionale forsknings- og innovasjonsmidlene i Helse Sør-Øst og administrerer også Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning på vegne av RHF-ene. Enheten skal sørge for helhetlig koordinering og utvikling av fagområdene, bl.a. gjennom strategisk tilrettelegging og gjennom deltakelse i nasjonale og regionale råd og utvalg. Enheten skal gi råd til ledelsen i RHF-et i strategiske problemstillinger knyttet til forskning og innovasjon.
Enheten skal bidra til at forskning og forskningsbasert innovasjon ivaretas og styrkes i hele regionen.

Ansatte i enheten

Øystein Krüger

Øystein Krüger, avdelingsdirektør forskning og innovasjon

Berit Øien, rådgiver

Randi Vad, spesialrådgiver

Tanja Schøitz Wigley, spesialrådgiver

Torunn Berge, spesialrådgiver

Fant du det du lette etter?