Enhet under økonomi og finans

Bygg og eiendom

Enheten skal bidra til et profesjonelt eierskap og forvaltning av foretaksgruppens eiendomsmasse. Den skal også bidra til at forvaltningen av eiendomsmassen fremmer kostnadseffektive og gode helsetjenester innenfor tilgjengelige økonomiske rammer, og på en måte som sikrer verdiene i eiendomsmassen.

​Ansatte i enheten

  

Anne-Hilde Bråtebæk
direktør bygg- og eiendom  

Birger Samsø
rådgiver

Rune Aarbø Reinaas
prosjektsjef

Sigmund Stikbakke
prosjektleder eidendomsforvaltning

Steinar Frydenlund
spesialrådgiver

Tora Langseth
prosjektsjef

Fant du det du lette etter?