Bygg og eiendom

Enhet under økonomi og finans

Enheten skal bidra til et profesjonelt eierskap og forvaltning av foretaksgruppens eiendomsmasse. Den skal også bidra til at forvaltningen av eiendomsmassen fremmer kostnadseffektive og gode helsetjenester innenfor tilgjengelige økonomiske rammer, og på en måte som sikrer verdiene i eiendomsmassen.

​Ansatte i enheten

  

Rune Aarbø Reinaas
konstituert direktør bygg- og eiendom  

Steinar Frydenlund
 

Birger Samsø
rådgiver

Rune Aarbø Reinaas
prosjektsjef

Sigmund Stikbakke
prosjektleder eidendomsforvaltning

Fant du det du lette etter?