logo

Finans

Finans er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket, og har ansvaret for investeringer og finansiering, herunder arbeidet med inntektsfordelingen til helseforetakene, økonomistyring på IKT-området, investeringsanalyse, likviditetsstyring, bank, pensjon og forsikringer. Videre har finans en viktig rolle i arbeidet med langtidsplaner og budsjett, med spesielt fokus på langtidsplanene.

​Ansatte i en​heten

Anders Minaberg.JPG
Anders Minaberg 
konstituert avdelingsdirektør finans
Sist oppdatert 09.03.2023