Enhet under teknologi og e-helse

E-helse

Helseforetakene skal ta i bruk ny teknologi for å gi bedre helsehjelp og være en del av pasientens helsetjeneste. Dette stiller store krav til felles design og endringer av IKT-løsningene som brukes av helsepersonell og andre medarbeidere. Enhet for e-helse har et ansvar for den regionale IKT-porteføljen, og får inn behovene fra helseforetakene og regionen samlet og forbereder dem for prioritering og beslutning. Enheten utarbeider også forslag til målarkitektur og veikart for å realisere virksomhetsarkitekturen i foretaksgruppen. Enheten har videre ansvar for digital innovasjon, e-helseforskning og for å gjennomføre tidligfaseutredninger og å anbefale videre faser.

​​Ansatte i enheten

Ulf Sigurdsen
Ulf Sigurdsen
, enhetsleder

Andy Hyde, spesialrådgiver

Jon Gupta, spesialrådgiver

Jorun-Iren Ulvund, spesialrådgiver

Nis Johannesen, spesialrådgiver

Olle A. Narvesen, spesialrådgiver

Per Meinich, spesialrådgiver

Solveig Torgersen, spesialrådgiver

Trine Storhaug, spesialrådgiver

Yvonne Garshol, spesialrådgiver

Fant du det du lette etter?