Regionale IKT-løsninger

Enhet for videreutvikling av regionale IKT-løsninger har ansvaret for å bidra til helhetlig forvaltning og videreutvikling av de regionale løsningene i tett samarbeid med helseforetakene, Sykehuspartner, underleverandører og øvrige avdelinger i Helse Sør-Øst.

Enheten skal også bidra til effektiv forvaltning og videreutvikling av interregionale og nasjonale løsninger, og representere Helse Sør-Øst i relevante nasjonale råd og utvalg innenfor IKT-området. 


Ansatte i enheten

Trine Strømstad

Trine Strømstad, enhetsleder

Vibeke Herikstad, leder for felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Anna Harmens, spesialrådgiver

Berit Trøgstad Bungum, spesialrådgiver

Hanna Lie, spesialrådgiver

Kaja Di Leo, spesialrådgiver

Kathrine Haumann, spesialrådgiver

Laila Fyllingslid Bergstrøm, spesialrådgiver

Marianne Rask, spesialrådgiver

Sidsel Ragnhild Børmark, spesialrådgiver

Stein Arne Ellingsen, spesialrådgiver

Sølvi Lommerud, spesialrådgiver​


Fant du det du lette etter?