Organdonasjon

I løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer ved norske helseforetak. Ved norske sykehus skjer det at behandlingsteam avslutter behandling hos pasienter uten å vurdere donasjon. Økt oppmerksomhet og større kunnskap om organdonasjon kan bidra til å øke antall donorer.

I samarbeid med de tre andre helseregionene gjennomfører Helse Sør-Øst RHF i november en informasjonskampanje ut mot alle landets helseforetak.  Kampanjen ble offisielt startet av helseminister Bent Høie 30. oktober. Formålet er å øke kunnskap og bevissthet rundt organdonasjon; hva gjør du hvis du står overfor en potensiell donor?

Å ta opp spørsmålet om organdonasjon er god pårørende-behandling

Erfaringer viser at pårørende er positive til at temaet organdonasjon tas opp, uansett om svaret blir ja eller nei, og det er viktig at ansatte ute i helseforetakene er bevisste på at organdonasjon er livreddende behandling.

Det er i dag 26 donorsykehus i Norge, hvert enkelt av dem kan gjøre en forskjell. Hvis sykehusene identifiserer en donor ekstra i året vil det bety enormt mye for dem som trenger et nytt organ for å overleve, eller for å leve et fullverdig liv.

Gjennom flere redaksjonelle saker har vi forsøkt å svare ut spørsmål og problemstillinger vi vet ansatte i helseforetakene står overfor i møte med potensielle donorer og deres pårørende.

Pressemelding fra lansering av kampanjen

Nyheter

 • 26.10.2018
  Den vanskelige samtalen

  - Samtalen med pårørende om organdonasjon kan ikke løses ved hjelp av et spørreskjema. Det sier donoransvarlig lege Sven Haakon Urving ved Nordlandssykehuset.

 • 26.10.2018
  Gjør det vanvittige litt mindre vanvittig

  For de fleste er det en trøst at organene fra deres avdøde mor eller far, sønn eller datter får leve videre i et annet menneske, sier donorlege Johan-Arnt Hegvik.

 • 26.10.2018
  Organdonasjon: Informasjon og opplæring er viktig

  I løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer. - Vi undrer oss over hvorfor, det har ikke skjedd noe som kan forklare nedgangen, sier ledende transplantasjonskoordinater ved Oslo univ...

 • 26.10.2018
  Rekordhøyt antall pasienter som venter på nyretransplantasjon

  Norge er blant de fremste i Europa når det gjelder nyretransplantasjoner. Til tross for dette er antall pasienter på venteliste rekordhøyt. Per utgangen av september i år var det transplantert 54 nyrer med levende giver og 117 med avdød giv...

 • 26.10.2018
  Hva gjør du hvis du står overfor en potensiell donor

  Den nye transplantasjonsloven fra 2016 pålegger deg som helsepersonell å ta opp spørsmålet om donasjon når døden er konstatert, eller når det er svært sannsynlig at døden vil inntreffe. Men hva gjør du hvis du står overfor en potensiell don...

 • 26.10.2018
  Hvis spørsmålet ikke hadde blitt stilt - ville det ikke blitt noe av

  For fem år siden mistet Anne Stine Eger Mollestad sin mann Niels i en sykkelulykke. - Sorgen er intens, knapt til å holde ut. Det finnes ingen trøst, men det å si ja til organdonasjon, og gjennom det, bidra til at andre liv reddes føles men...

Les også:

Krever tiltak for å øke antall donorer

Digitalt donorkort

For å øke bevisstheten om organdonasjon i befolkningen og bidra til at flere uttrykker sitt ønske om å være donor, er det etablert en elektronisk løsning som gjør det mulig å fylle ut et digitalt donorkort i kjernejournalen.

Les mer og opprett digitalt donorkort (lenke til helsenorge.no/organdonasjon)

Fant du det du lette etter?