Tidligere styremøter

 

vedlegg-sak-132-2008-3-Konsept for nytt østfoldsykehus - Protokoll fra styremøte SØ HF 24-10-2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-132-2008-3-Konsept for nytt østfoldsykehus - Protokoll fra styremøte SØ HF 24-10-2008.pdfvedlegg-sak-132-2008-3-Konsept for nytt østfoldsykehus - Protokoll fra styremøte SØ HF 24-10-2008.pdf
vedlegg-sak-132-2008-2-Konsept for nytt østfoldsykehus - Saksfremstilling styret SØ HF 24-10-2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-132-2008-2-Konsept for nytt østfoldsykehus - Saksfremstilling styret SØ HF 24-10-2008.pdfvedlegg-sak-132-2008-2-Konsept for nytt østfoldsykehus - Saksfremstilling styret SØ HF 24-10-2008.pdf
vedlegg-sak-132-2008-1-Konsept for nytt østfoldsykehus - Revidert konseptrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-132-2008-1-Konsept for nytt østfoldsykehus - Revidert konseptrapport.pdfvedlegg-sak-132-2008-1-Konsept for nytt østfoldsykehus - Revidert konseptrapport.pdf
vedlegg-sak-130-2008-Plan for strategisk utvikling Strategisk fokus og mål 2009 for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-130-2008-Plan for strategisk utvikling Strategisk fokus og mål 2009 for Helse Sør-Øst.pdfvedlegg-sak-130-2008-Plan for strategisk utvikling Strategisk fokus og mål 2009 for Helse Sør-Øst.pdf
vedlegg-sak-119-2008-handlingsplan innovasjon HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-119-2008-handlingsplan innovasjon HSØ.pdfvedlegg-sak-119-2008-handlingsplan innovasjon HSØ.pdf
vedlegg-sak-118-2008-NPSS - Statusapport til HOD fase 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-118-2008-NPSS - Statusapport til HOD fase 2.pdfvedlegg-sak-118-2008-NPSS - Statusapport til HOD fase 2.pdf
vedlegg-sak-117-2008-miljø og klimarapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-117-2008-miljø og klimarapport.pdfvedlegg-sak-117-2008-miljø og klimarapport.pdf
vedlegg-sak-115-2008-strategidokument for Helse Sør-Øst v111108.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-115-2008-strategidokument for Helse Sør-Øst v111108.pdfvedlegg-sak-115-2008-strategidokument for Helse Sør-Øst v111108.pdf
vedlegg-sak-113-2008-oversendelsesskriv fra Ringerike sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-113-2008-oversendelsesskriv fra Ringerike sykehus HF.pdfvedlegg-sak-113-2008-oversendelsesskriv fra Ringerike sykehus HF.pdf
vedlegg-sak-112-2008-dekning av pensjonskostnader for private - brev fra Diakonhjemmet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-112-2008-dekning av pensjonskostnader for private - brev fra Diakonhjemmet.pdfvedlegg-sak-112-2008-dekning av pensjonskostnader for private - brev fra Diakonhjemmet.pdf
vedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 2 Rapport etablering av felles tjenesteleverandør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 2 Rapport etablering av felles tjenesteleverandør.pdfvedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 2 Rapport etablering av felles tjenesteleverandør.pdf
vedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 1 Samlet fremstilling av tidligere vedtak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 1 Samlet fremstilling av tidligere vedtak.pdfvedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 1 Samlet fremstilling av tidligere vedtak.pdf
vedlegg-sak-108-2008-vedtak i sak 38-2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-108-2008-vedtak i sak 38-2008.pdfvedlegg-sak-108-2008-vedtak i sak 38-2008.pdf
vedlegg-sak-108-2008-rapport område sentrum.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-108-2008-rapport område sentrum.pdfvedlegg-sak-108-2008-rapport område sentrum.pdf
vedlegg-sak-108-2008-oppsummering av høringsinspill.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-108-2008-oppsummering av høringsinspill.pdfvedlegg-sak-108-2008-oppsummering av høringsinspill.pdf
vedlegg-sak-108-2008-liste over mottatte høringsinspill.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-108-2008-liste over mottatte høringsinspill.pdfvedlegg-sak-108-2008-liste over mottatte høringsinspill.pdf
vedlegg-sak-104-2008-3-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-104-2008-3-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfvedlegg-sak-104-2008-3-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdf
vedlegg-sak-104-2008-2-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-104-2008-2-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfvedlegg-sak-104-2008-2-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdf
vedlegg-sak-104-2008-1-SS HF-Salg av Farsund sykehus.doc.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-104-2008-1-SS HF-Salg av Farsund sykehus.doc.pdfvedlegg-sak-104-2008-1-SS HF-Salg av Farsund sykehus.doc.pdf
vedlegg-sak-101-2008-status tidligere styresaker per 30 09 08.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-101-2008-status tidligere styresaker per 30 09 08.pdfvedlegg-sak-101-2008-status tidligere styresaker per 30 09 08.pdf
vedlegg-sak-099-2008-Omstillingsprogrammet-Programstatus - 2008-10-03.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-099-2008-Omstillingsprogrammet-Programstatus - 2008-10-03.pdfvedlegg-sak-099-2008-Omstillingsprogrammet-Programstatus - 2008-10-03.pdf
vedlegg-sak-096-2008-Instruks for Revisjonskomiteen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-096-2008-Instruks for Revisjonskomiteen.pdfvedlegg-sak-096-2008-Instruks for Revisjonskomiteen.pdf
vedlegg-sak-095-2008-3-salg av eiendom - Telemark.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-095-2008-3-salg av eiendom - Telemark.pdfvedlegg-sak-095-2008-3-salg av eiendom - Telemark.pdf
vedlegg-sak-095-2008-2-salg av eiendom - Telemark.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-095-2008-2-salg av eiendom - Telemark.pdfvedlegg-sak-095-2008-2-salg av eiendom - Telemark.pdf
vedlegg-sak-095-2008-1-salg av eiendom - Telemark.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-095-2008-1-salg av eiendom - Telemark.pdfvedlegg-sak-095-2008-1-salg av eiendom - Telemark.pdf
vedlegg-sak-092-2008-Arbeidet med ny inntktsmodell for Helse Sør-Øst -oppsummering kvalitetssikring.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-092-2008-Arbeidet med ny inntktsmodell for Helse Sør-Øst -oppsummering kvalitetssikring.pdfvedlegg-sak-092-2008-Arbeidet med ny inntktsmodell for Helse Sør-Øst -oppsummering kvalitetssikring.pdf
vedlegg-sak-091-2008-nye ahus tertialrapport 2 tertial 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-091-2008-nye ahus tertialrapport 2 tertial 2008.pdfvedlegg-sak-091-2008-nye ahus tertialrapport 2 tertial 2008.pdf
vedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 Tertialrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 Tertialrapport.pdfvedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 Tertialrapport.pdf
vedlegg-sak-087-2008-Oppdragsdokument og foretaksmøter 2008 - halvårsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-087-2008-Oppdragsdokument og foretaksmøter 2008 - halvårsrapport.pdfvedlegg-sak-087-2008-Oppdragsdokument og foretaksmøter 2008 - halvårsrapport.pdf
vedlegg-sak-086-2008-Rapport - utredning og behandling av sykelig overvekt i spes helsetjenesten - voksne pdf 211102.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-086-2008-Rapport - utredning og behandling av sykelig overvekt i spes helsetjenesten - voksne pdf 211102.pdfvedlegg-sak-086-2008-Rapport - utredning og behandling av sykelig overvekt i spes helsetjenesten - voksne pdf 211102.pdf
vedlegg-sak-014-2009-status_tidligere_styresaker_per_31_12_2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-014-2009-status_tidligere_styresaker_per_31_12_2008.pdfvedlegg-sak-014-2009-status_tidligere_styresaker_per_31_12_2008.pdf
vedlegg-sak-011-2009-Handlingsplan_innkjøp_og_logistikk_2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-011-2009-Handlingsplan_innkjøp_og_logistikk_2009.pdfvedlegg-sak-011-2009-Handlingsplan_innkjøp_og_logistikk_2009.pdf
vedlegg-sak-009-2009-Oppsummering_av_styringsbudskap_fra_eier_2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-009-2009-Oppsummering_av_styringsbudskap_fra_eier_2009.pdfvedlegg-sak-009-2009-Oppsummering_av_styringsbudskap_fra_eier_2009.pdf
vedlegg-sak-009-2009-Oppdragsdokument_2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-009-2009-Oppdragsdokument_2009.pdfvedlegg-sak-009-2009-Oppdragsdokument_2009.pdf
vedlegg-sak-008-2009-Årlig_melding_2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-008-2009-Årlig_melding_2008.pdfvedlegg-sak-008-2009-Årlig_melding_2008.pdf
vedlegg-sak-007-2009-fordeling_av_midler_til_regjeringens_tiltakspakke_v4-_110209.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-007-2009-fordeling_av_midler_til_regjeringens_tiltakspakke_v4-_110209.pdfvedlegg-sak-007-2009-fordeling_av_midler_til_regjeringens_tiltakspakke_v4-_110209.pdf
Vedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 - Ventetid og Helseregion 2006-2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/Vedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 - Ventetid og Helseregion 2006-2008.pdfVedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 - Ventetid og Helseregion 2006-2008.pdf
Vedlegg,_pkt_5_Kartleggingsskjema_for_helseforetakenes_engasjement_i_stiftelser130209__2_.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/Vedlegg,_pkt_5_Kartleggingsskjema_for_helseforetakenes_engasjement_i_stiftelser130209__2_.pdfVedlegg,_pkt_5_Kartleggingsskjema_for_helseforetakenes_engasjement_i_stiftelser130209__2_.pdf
Vedlegg AD's orientering punkt 1 - bemanningsøkning.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/Vedlegg AD's orientering punkt 1 - bemanningsøkning.pdfVedlegg AD's orientering punkt 1 - bemanningsøkning.pdf
Vedlegg 2 - presentasjon fra Riksrevisjonens pressekonferanse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/Vedlegg 2 - presentasjon fra Riksrevisjonens pressekonferanse.pdfVedlegg 2 - presentasjon fra Riksrevisjonens pressekonferanse.pdf
Vedlegg 1 - pressemelding fra Riksrevisjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/Vedlegg 1 - pressemelding fra Riksrevisjonen.pdfVedlegg 1 - pressemelding fra Riksrevisjonen.pdf
Rapport Risikovurderinger for endring av opptaksområder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/20160616/Rapport Risikovurderinger for endring av opptaksområder.pdfRapport Risikovurderinger for endring av opptaksområder.pdf
Oppsummering av høringssvar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/20160616/Oppsummering av høringssvar.pdfOppsummering av høringssvar.pdf
Notat om økonomiske beregninger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/20160616/Notat om økonomiske beregninger.pdfNotat om økonomiske beregninger.pdf
Modernisering av IKT-infrastruktur - ekstern partner_fra styremøte 080916.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/Presentasjoner/Modernisering av IKT-infrastruktur - ekstern partner_fra styremøte 080916.pdfModernisering av IKT-infrastruktur - ekstern partner_fra styremøte 080916.pdf
Annen orientering 06 - Brev til fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/Annen orientering 06 - Brev til fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum.pdfAnnen orientering 06 - Brev til fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum.pdf
Annen orientering 05 - Brev til Helseministeren.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/Annen orientering 05 - Brev til Helseministeren.pdfAnnen orientering 05 - Brev til Helseministeren.pdf
Annen orientering 04 - Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/Annen orientering 04 - Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016.pdfAnnen orientering 04 - Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016.pdf
Annen orientering 04 - Brev fra Buskerud legeforening.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/Annen orientering 04 - Brev fra Buskerud legeforening.pdfAnnen orientering 04 - Brev fra Buskerud legeforening.pdf
Annen orientering 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/Annen orientering 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016.pdfAnnen orientering 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016.pdf

 

 

Styremøte 12. mars 2015StyremøteStyremøte 12. mars 201512.03.2015 08:00:00
Styremøte 5. februar 2015StyremøteStyremøte 5. februar 201505.02.2015 08:15:00
Styremøte 8. september 2016StyremøteStyremøte 8. september 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 08.09.2016 07:15:00
Styremøte 20. oktober 2016StyremøteStyremøte 20. oktober 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.20.10.2016 07:00:00
Styremøte 16. juni 2016StyremøteStyremøte 16. juni 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 16.06.2016 07:15:00
Ekstraordinært styremøte 30. juni 2016StyremøteEkstraordinært styremøte 30. juni 2016Ekstraordinært styremøte per telefon30.06.2016 15:00:00
Styremøte 4. februar 2016StyremøteStyremøte 4. februar 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.04.02.2016 08:10:00
Styremøte 10. mars 2016StyremøteStyremøte 10. mars 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.10.03.2016 08:30:00
Styremøte 21. april 2016StyremøteStyremøte 21. april 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 21.04.2016 07:15:00
Styremøte 17. desember 2015StyremøteStyremøte 17. desember 2015Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.17.12.2015 07:30:00
Styremøte 18. og 19. november 2015StyremøteStyremøte 18. og 19. november 201518.11.2015 14:00:00
Styremøte 22. oktober 2015StyremøteStyremøte 22. oktober 201522.10.2015 07:00:00
Styremøte 10. september 2015StyremøteStyremøte 10. september 201510.09.2015 07:15:00
Styremøte 18. juni 2015StyremøteStyremøte 18. juni 201518.06.2015 07:00:00
Styremøte 30. april 2015StyremøteStyremøte 30. april 201530.04.2015 07:00:00
Styremøte 17. november 2016StyremøteStyremøte 17. november 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.17.11.2016 07:30:00
Styremøte 15. desember 2016StyremøteStyremøte 15. desember 201615.12.2016 08:00:00
Styremøte 2. februar 2017StyremøteStyremøte 2. februar 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 02.02.2017 08:15:00
Styremøte 9. mars 2017StyremøteStyremøte 9. mars 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.09.03.2017 08:15:00