Tidligere styremøter

vedlegg-sak-132-2008-3-Konsept for nytt østfoldsykehus - Protokoll fra styremøte SØ HF 24-10-2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-132-2008-3-Konsept for nytt østfoldsykehus - Protokoll fra styremøte SØ HF 24-10-2008.pdfvedlegg-sak-132-2008-3-Konsept for nytt østfoldsykehus - Protokoll fra styremøte SØ HF 24-10-2008.pdf
vedlegg-sak-132-2008-2-Konsept for nytt østfoldsykehus - Saksfremstilling styret SØ HF 24-10-2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-132-2008-2-Konsept for nytt østfoldsykehus - Saksfremstilling styret SØ HF 24-10-2008.pdfvedlegg-sak-132-2008-2-Konsept for nytt østfoldsykehus - Saksfremstilling styret SØ HF 24-10-2008.pdf
vedlegg-sak-132-2008-1-Konsept for nytt østfoldsykehus - Revidert konseptrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-132-2008-1-Konsept for nytt østfoldsykehus - Revidert konseptrapport.pdfvedlegg-sak-132-2008-1-Konsept for nytt østfoldsykehus - Revidert konseptrapport.pdf
vedlegg-sak-130-2008-Plan for strategisk utvikling Strategisk fokus og mål 2009 for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-130-2008-Plan for strategisk utvikling Strategisk fokus og mål 2009 for Helse Sør-Øst.pdfvedlegg-sak-130-2008-Plan for strategisk utvikling Strategisk fokus og mål 2009 for Helse Sør-Øst.pdf
vedlegg-sak-119-2008-handlingsplan innovasjon HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-119-2008-handlingsplan innovasjon HSØ.pdfvedlegg-sak-119-2008-handlingsplan innovasjon HSØ.pdf
vedlegg-sak-118-2008-NPSS - Statusapport til HOD fase 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-118-2008-NPSS - Statusapport til HOD fase 2.pdfvedlegg-sak-118-2008-NPSS - Statusapport til HOD fase 2.pdf
vedlegg-sak-117-2008-miljø og klimarapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-117-2008-miljø og klimarapport.pdfvedlegg-sak-117-2008-miljø og klimarapport.pdf
vedlegg-sak-115-2008-strategidokument for Helse Sør-Øst v111108.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-115-2008-strategidokument for Helse Sør-Øst v111108.pdfvedlegg-sak-115-2008-strategidokument for Helse Sør-Øst v111108.pdf
vedlegg-sak-113-2008-oversendelsesskriv fra Ringerike sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-113-2008-oversendelsesskriv fra Ringerike sykehus HF.pdfvedlegg-sak-113-2008-oversendelsesskriv fra Ringerike sykehus HF.pdf
vedlegg-sak-112-2008-dekning av pensjonskostnader for private - brev fra Diakonhjemmet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-112-2008-dekning av pensjonskostnader for private - brev fra Diakonhjemmet.pdfvedlegg-sak-112-2008-dekning av pensjonskostnader for private - brev fra Diakonhjemmet.pdf
vedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 2 Rapport etablering av felles tjenesteleverandør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 2 Rapport etablering av felles tjenesteleverandør.pdfvedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 2 Rapport etablering av felles tjenesteleverandør.pdf
vedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 1 Samlet fremstilling av tidligere vedtak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 1 Samlet fremstilling av tidligere vedtak.pdfvedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 1 Samlet fremstilling av tidligere vedtak.pdf
vedlegg-sak-108-2008-vedtak i sak 38-2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-108-2008-vedtak i sak 38-2008.pdfvedlegg-sak-108-2008-vedtak i sak 38-2008.pdf
vedlegg-sak-108-2008-rapport område sentrum.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-108-2008-rapport område sentrum.pdfvedlegg-sak-108-2008-rapport område sentrum.pdf
vedlegg-sak-108-2008-oppsummering av høringsinspill.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-108-2008-oppsummering av høringsinspill.pdfvedlegg-sak-108-2008-oppsummering av høringsinspill.pdf
vedlegg-sak-108-2008-liste over mottatte høringsinspill.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-108-2008-liste over mottatte høringsinspill.pdfvedlegg-sak-108-2008-liste over mottatte høringsinspill.pdf
vedlegg-sak-104-2008-3-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-104-2008-3-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfvedlegg-sak-104-2008-3-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdf
vedlegg-sak-104-2008-2-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-104-2008-2-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfvedlegg-sak-104-2008-2-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdf
vedlegg-sak-104-2008-1-SS HF-Salg av Farsund sykehus.doc.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-104-2008-1-SS HF-Salg av Farsund sykehus.doc.pdfvedlegg-sak-104-2008-1-SS HF-Salg av Farsund sykehus.doc.pdf
vedlegg-sak-101-2008-status tidligere styresaker per 30 09 08.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-101-2008-status tidligere styresaker per 30 09 08.pdfvedlegg-sak-101-2008-status tidligere styresaker per 30 09 08.pdf
vedlegg-sak-099-2008-Omstillingsprogrammet-Programstatus - 2008-10-03.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-099-2008-Omstillingsprogrammet-Programstatus - 2008-10-03.pdfvedlegg-sak-099-2008-Omstillingsprogrammet-Programstatus - 2008-10-03.pdf
vedlegg-sak-096-2008-Instruks for Revisjonskomiteen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-096-2008-Instruks for Revisjonskomiteen.pdfvedlegg-sak-096-2008-Instruks for Revisjonskomiteen.pdf
vedlegg-sak-095-2008-3-salg av eiendom - Telemark.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-095-2008-3-salg av eiendom - Telemark.pdfvedlegg-sak-095-2008-3-salg av eiendom - Telemark.pdf
vedlegg-sak-095-2008-2-salg av eiendom - Telemark.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-095-2008-2-salg av eiendom - Telemark.pdfvedlegg-sak-095-2008-2-salg av eiendom - Telemark.pdf
vedlegg-sak-095-2008-1-salg av eiendom - Telemark.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-095-2008-1-salg av eiendom - Telemark.pdfvedlegg-sak-095-2008-1-salg av eiendom - Telemark.pdf
vedlegg-sak-092-2008-Arbeidet med ny inntktsmodell for Helse Sør-Øst -oppsummering kvalitetssikring.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-092-2008-Arbeidet med ny inntktsmodell for Helse Sør-Øst -oppsummering kvalitetssikring.pdfvedlegg-sak-092-2008-Arbeidet med ny inntktsmodell for Helse Sør-Øst -oppsummering kvalitetssikring.pdf
vedlegg-sak-091-2008-nye ahus tertialrapport 2 tertial 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-091-2008-nye ahus tertialrapport 2 tertial 2008.pdfvedlegg-sak-091-2008-nye ahus tertialrapport 2 tertial 2008.pdf
vedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 Tertialrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 Tertialrapport.pdfvedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 Tertialrapport.pdf
vedlegg-sak-087-2008-Oppdragsdokument og foretaksmøter 2008 - halvårsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-087-2008-Oppdragsdokument og foretaksmøter 2008 - halvårsrapport.pdfvedlegg-sak-087-2008-Oppdragsdokument og foretaksmøter 2008 - halvårsrapport.pdf
vedlegg-sak-086-2008-Rapport - utredning og behandling av sykelig overvekt i spes helsetjenesten - voksne pdf 211102.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-086-2008-Rapport - utredning og behandling av sykelig overvekt i spes helsetjenesten - voksne pdf 211102.pdfvedlegg-sak-086-2008-Rapport - utredning og behandling av sykelig overvekt i spes helsetjenesten - voksne pdf 211102.pdf
vedlegg-sak-014-2009-status_tidligere_styresaker_per_31_12_2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-014-2009-status_tidligere_styresaker_per_31_12_2008.pdfvedlegg-sak-014-2009-status_tidligere_styresaker_per_31_12_2008.pdf
vedlegg-sak-011-2009-Handlingsplan_innkjøp_og_logistikk_2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-011-2009-Handlingsplan_innkjøp_og_logistikk_2009.pdfvedlegg-sak-011-2009-Handlingsplan_innkjøp_og_logistikk_2009.pdf
vedlegg-sak-009-2009-Oppsummering_av_styringsbudskap_fra_eier_2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-009-2009-Oppsummering_av_styringsbudskap_fra_eier_2009.pdfvedlegg-sak-009-2009-Oppsummering_av_styringsbudskap_fra_eier_2009.pdf
vedlegg-sak-009-2009-Oppdragsdokument_2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-009-2009-Oppdragsdokument_2009.pdfvedlegg-sak-009-2009-Oppdragsdokument_2009.pdf
vedlegg-sak-008-2009-Årlig_melding_2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-008-2009-Årlig_melding_2008.pdfvedlegg-sak-008-2009-Årlig_melding_2008.pdf
vedlegg-sak-007-2009-fordeling_av_midler_til_regjeringens_tiltakspakke_v4-_110209.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-007-2009-fordeling_av_midler_til_regjeringens_tiltakspakke_v4-_110209.pdfvedlegg-sak-007-2009-fordeling_av_midler_til_regjeringens_tiltakspakke_v4-_110209.pdf
Vedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 - Ventetid og Helseregion 2006-2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/Vedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 - Ventetid og Helseregion 2006-2008.pdfVedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 - Ventetid og Helseregion 2006-2008.pdf
Vedlegg,_pkt_5_Kartleggingsskjema_for_helseforetakenes_engasjement_i_stiftelser130209__2_.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/Vedlegg,_pkt_5_Kartleggingsskjema_for_helseforetakenes_engasjement_i_stiftelser130209__2_.pdfVedlegg,_pkt_5_Kartleggingsskjema_for_helseforetakenes_engasjement_i_stiftelser130209__2_.pdf
Vedlegg AD's orientering punkt 1 - bemanningsøkning.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/Vedlegg AD's orientering punkt 1 - bemanningsøkning.pdfVedlegg AD's orientering punkt 1 - bemanningsøkning.pdf
Vedlegg 2 - presentasjon fra Riksrevisjonens pressekonferanse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/Vedlegg 2 - presentasjon fra Riksrevisjonens pressekonferanse.pdfVedlegg 2 - presentasjon fra Riksrevisjonens pressekonferanse.pdf
Vedlegg 1 - pressemelding fra Riksrevisjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/Vedlegg 1 - pressemelding fra Riksrevisjonen.pdfVedlegg 1 - pressemelding fra Riksrevisjonen.pdf
Temasak - Rapport fra Hdir om utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/Temasak - Rapport fra Hdir om utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.pdfTemasak - Rapport fra Hdir om utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.pdf
Temasak - Presentasjon økonomi Aker og Gaustad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181115/Temasak - Presentasjon økonomi Aker og Gaustad.pdfTemasak - Presentasjon økonomi Aker og Gaustad.pdf
Temasak - Presentasjon kapasitet Oslo.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181115/Temasak - Presentasjon kapasitet Oslo.pdfTemasak - Presentasjon kapasitet Oslo.pdf
Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte 15. juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte 15. juni 2017.pdfSaksliste og tentativ kjøreplan til styremøte 15. juni 2017.pdf
Saksliste og kjøreplan til styremøte 2. februar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Saksliste og kjøreplan til styremøte 2. februar 2017.pdfSaksliste og kjøreplan til styremøte 2. februar 2017.pdf
Rapport Risikovurderinger for endring av opptaksområder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/20160616/Rapport Risikovurderinger for endring av opptaksområder.pdfRapport Risikovurderinger for endring av opptaksområder.pdf
Orienteringer 05 - Årsmøteuttalelse fra LHL Oppland om styrking av pht.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190425/Orienteringer 05 - Årsmøteuttalelse fra LHL Oppland om styrking av pht.pdfOrienteringer 05 - Årsmøteuttalelse fra LHL Oppland om styrking av pht.pdf
Orienteringer 04 - Støttegruppa for allsidige akuttsykehus i Gjøvikregionen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190425/Orienteringer 04 - Støttegruppa for allsidige akuttsykehus i Gjøvikregionen.pdfOrienteringer 04 - Støttegruppa for allsidige akuttsykehus i Gjøvikregionen.pdf
Orienteringer 03 - Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 10.04.19 .pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190425/Orienteringer 03 - Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 10.04.19 .pdfOrienteringer 03 - Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 10.04.19 .pdf

 

 

Styremøte 16. november 2017 StyremøteStyremøte 16. november 2017 Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.16.11.2017 08:15:00
Styremøte 14. desember 2017StyremøteStyremøte 14. desember 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.14.12.2017 08:15:00
Styremøte 20. oktober 2016StyremøteStyremøte 20. oktober 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.20.10.2016 07:00:00
Styremøte 16. juni 2016StyremøteStyremøte 16. juni 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 16.06.2016 07:15:00
Ekstraordinært styremøte 30. juni 2016StyremøteEkstraordinært styremøte 30. juni 2016Ekstraordinært styremøte per telefon30.06.2016 15:00:00
Styremøte 17. november 2016StyremøteStyremøte 17. november 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.17.11.2016 07:30:00
Styremøte 15. desember 2016StyremøteStyremøte 15. desember 201615.12.2016 08:00:00
Styremøte 2. februar 2017StyremøteStyremøte 2. februar 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 02.02.2017 08:15:00
Ekstraordinært styremøte 24. mai 2017StyremøteEkstraordinært styremøte 24. mai 201724.05.2017 06:00:00
Styremøte 4. februar 2016StyremøteStyremøte 4. februar 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.04.02.2016 08:10:00
Styremøte 10. mars 2016StyremøteStyremøte 10. mars 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.10.03.2016 08:30:00
Styremøte 21. april 2016StyremøteStyremøte 21. april 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 21.04.2016 07:15:00
Styremøte 17. desember 2015StyremøteStyremøte 17. desember 2015Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.17.12.2015 07:30:00
Styremøte 18. og 19. november 2015StyremøteStyremøte 18. og 19. november 201518.11.2015 14:00:00
Styremøte 22. oktober 2015StyremøteStyremøte 22. oktober 201522.10.2015 07:00:00
Styremøte 10. september 2015StyremøteStyremøte 10. september 201510.09.2015 07:15:00
Styremøte 18. juni 2015StyremøteStyremøte 18. juni 201518.06.2015 07:00:00
Styremøte 30. april 2015StyremøteStyremøte 30. april 201530.04.2015 07:00:00
Styremøte 12. mars 2015StyremøteStyremøte 12. mars 201512.03.2015 08:00:00
Styremøte 5. februar 2015StyremøteStyremøte 5. februar 201505.02.2015 08:15:00
Styremøte 9. mars 2017StyremøteStyremøte 9. mars 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.09.03.2017 08:15:00
Styremøte 8. september 2016StyremøteStyremøte 8. september 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 08.09.2016 07:15:00
Styreseminar 26. april og styremøte 27. april 2017StyremøteStyreseminar 26. april og styremøte 27. april 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.27.04.2017 06:30:00
Styremøte 15. juni 2017StyremøteStyremøte 15. juni 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.15.06.2017 07:00:00
Styremøte 14. september 2017StyremøteStyremøte 14. september 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.14.09.2017 07:15:00
Styremøte 19. oktober 2017StyremøteStyremøte 19. oktober 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.19.10.2017 07:15:00
Ekstraordinært styremøte 2. januar 2018StyremøteEkstraordinært styremøte 2. januar 201802.01.2018 17:00:00
Ekstraordinært styremøte 19. januar 2018StyremøteEkstraordinært styremøte 19. januar 201819.01.2018 16:00:00
Ekstraordinært styremøte 3. mai 2017StyremøteEkstraordinært styremøte 3. mai 201703.05.2017 14:00:00
Ekstraordinært styremøte 5. mai 2017StyremøteEkstraordinært styremøte 5. mai 201705.05.2017 07:30:00
Ekstraordinært styremøte 16. mai 2017StyremøteEkstraordinært styremøte 16. mai 201716.05.2017 07:00:00
Ekstraordinært styremøte 30. mai 2017StyremøteEkstraordinært styremøte 30. mai 201730.05.2017 05:30:00
Ekstraordinært styremøte 8. juni 2017StyremøteEkstraordinært styremøte 8. juni 201708.06.2017 14:30:00
Ekstraordinært styremøte 28. juni 2017StyremøteEkstraordinært styremøte 28. juni 201728.06.2017 06:00:00
Ekstraordinært styremøte 17. august 2017StyremøteEkstraordinært styremøte 17. august 201717.08.2017 13:00:00
Styremøte 1. februar 2018StyremøteStyremøte 1. februar 201831.01.2018 23:00:00
Styremøte 8. mars 2018StyremøteStyremøte 8. mars 201807.03.2018 23:00:00
Styremøte 14. juni 2018StyremøteStyremøte 14. juni 201813.06.2018 22:00:00
Styremøte 13. september 2018StyremøteStyremøte 13. september 201812.09.2018 22:00:00
Styremøte 13. desember 2018StyremøteStyremøte 13. desember 201812.12.2018 23:00:00
Styremøte 26. april 2018StyremøteStyremøte 26. april 201826.04.2018 06:30:00
Ekstraordinært styremøte 6. august 2018StyremøteEkstraordinært styremøte 6. august 201806.08.2018 14:00:00
Styremøte 24. august 2018StyremøteStyremøte 24. august 201824.08.2018 10:30:00
Styremøte 18. oktober 2018StyremøteStyremøte 18. oktober 201817.10.2018 22:00:00
Styremøte 15. november 2018StyremøteStyremøte 15. november 201815.11.2018 06:30:00
Styremøte 31. januar 2019StyremøteStyremøte 31. januar 201931.01.2019 08:15:00
Styremøte 14. mars 2019StyremøteStyremøte 14. mars 201913.03.2019 23:00:00
Ekstraordinært styremøte 28. oktober 2018StyremøteEkstraordinært styremøte 28. oktober 201828.10.2018 09:00:00
Ekstraordinært styremøte 04. april 2019StyremøteEkstraordinært styremøte 04. april 201904.04.2019 15:00:00

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.