logo Helse Sør-Øst
To hvitkledde ansatte ser på en skjerm

Rapporter

​Tertialrapportering til Helse Sør-Østs s​​tyre

 
Teknologi og e-helse leverer tertialrapporter til styret i Helse Sør-Øst på de styregodkjente regionale IKT-prosjektene.
 
Tertialrapportene inneholder status, fremdrift og økonomi på prosjektene, og de viktigste risikoene med tiltaksbeskrivelse. Tertialrapportene inneholder også en evaluering fra vår eksterne kvalitetssikrer, av arbeidet i den regionale IKT-porteføljen. De beskriver også våre tiltak for å svare ut prioriterte forbedringsområder påpekt i rapporten.
 
 

​​​

Månedsrapportering til porteføljestyret

 
Teknologi og e-helse leverer månedlige rapporter til porteføljestyret. I porteføljestyret sitter alle de administrerende direktørene på helseforetakene i Helse Sør-Øst.
 
Hensikten med rapportene er å gi porteføljestyret tilstrekkelig styringsunderlag. Rapportene inkluderer en samlet status over alle prosjektene i den regionale IKT-porteføljen med beskrivelse av økonomi, risiko, avhengigheter, eventuelle avvik, konsekvens og tiltak.
 
 
Ønsker du tilgang til tidligere statusrapporter finnes disse i vårt prosjektstyringssystem Clarity (krever tilgang), eventuelt kan du kontakte porteføljekontoret
Sist oppdatert 27.03.2023