logo Helse Sør-Øst
En mann som sitter ved et bord

Digitale innbyggertjenester - digital utsending av brev

Målet for prosjektet er å etablere en digital tjeneste i Helse Sør-Øst for enklere og raskere brevutsendelser til pasient.  

Digital utsending av pasientbrev er trygt, raskt og enkelt.  Helsepersonell sender brev fra det pasientadministrative systemet DIPS, og pasientene mottar brev digitalt enten på helsenorge.no dersom de har brukerprofil der, eller i sin digitale postkasse.  

Pasienter som ikke bruker digitale tjenester, eller som er under 16 år, får brev tilsendt på papir til folkeregistrert adresse som før. 

Fase: Avsluttet 

Prosjektet Digitale innbyggertjenester – digital utsending av brev, arbeider for tryggere, raskere og enklere kommunikasjon mellom sykehus og pasient. Prosjektet er startet for å digitalisere og forenkle utsendelse av pasientbrev fra det pasientadministrative systemet DIPS. Målet er å understøtte effektiv drift i sykehusene og imøtekomme pasientenes behov for informasjon og mulighet til medvirkning.  

Ved å sende brev digitalt går det bare sekunder fra brevet er sendt til at det er tilgjengelig for pasient. Digitale brev er også sikrere, og gjør det enklere for pasient å holde oversikt over alle brev fra sykehuset da de samles på ett sted; enten på helsenorge.no eller i digital postkasse. 

Sykehusene sparer også betydelige portoutgifter ved å bruke denne løsningen og reduserer tid brukt på å skrive ut, pakke og sende brev på papir.  

Samtidig med at brevene digitaliseres, gjennomgås de også språklig slik at det skal bli enklere for pasient å forstå når og hvor hun/han skal møte og hvordan hun/han skal forberede seg. Ved å lenke eller vise til oppdatert informasjon i disse brevene om utredning, behandling og oppfølging på foretakets hjemmesider, vil pasienten også få bedre informasjon enn tidligere. 

Det sendes i dag ut mange skjema som innbygger skal fylle ut på papir før konsultasjon i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset bruker i dag mye tid på manuell håndtering av disse skjemaene. Som en del av dette prosjektet, digitaliseres også skjemainnsendingen.    

Fremdrift​​splan  

Prosjektet startet gjennomføringsfasen i 2019. Løsningen er planlagt innført trinnvis ved forskjellige avdelinger på sykehusene i Helse Sør-Øst i løpet av 2021.  

Styringsgruppe ​og prosjektleder  

Styringsgruppeleder: Eli Stokke Rondeel, Helse Sør-Øst RHF. Prosjektleder: Øyvind Tobiassen, Sykehuspartner.
Sist oppdatert 12.02.2024