logo Helse Sør-Øst
Dame med smart telefon

Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal

​Prosjektet skal få på plass nye regionale løsninger som gjør det mulig for pasient å be om ny time digitalt og sykehuset skal kunne svare pasienten digitalt. Det skal også etableres bestillingsløsning for pasienter som trenger å bestille forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler.  

Prosjektet skal også utvide tjenestene for foreldre/foresatte som trenger tjenester på vegne av barn.

I tillegg har prosjektet fått på plass en ordning med å ettersende brev til pasienter som ikke åpner meldingen om at de har fått brev på helsenorge.no.  Disse blir nå sendt på papir og skal bidra til at flere møter til oppsatte timer. 

Fase: Gjennomføring 

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å erstatte tjenestene i MinJournal som ble stengt høsten 2020. 

Målet er å reetablere en digital kommunikasjonskanal mellom pasient og sykehus. Ved å bruke meldingstjenesten blir dialogen enklere og raskere enn ved bruk av telefon og brev.  

Prosjektet gikk fra planfasen til gjennomføringsfasen i januar 2021.  

De nye tjenestene skal kunne tas i bruk ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst, og planen er puljevis innføring i løpet av 2021. ​

Styringsgruppe og pr​osjektleder 

Styringsgruppeleder: Eli Stokke Rondeel, Helse Sør-Øst RHF. Prosjektleder: Øyvind Tobiassen, Sykehuspartner.
Sist oppdatert 12.02.2024