Digitale innbyggertjenester - erstatte MinJournal

Prosjektet skal få på plass nye regionale løsninger for timetjeneste og digital dialog mellom sykehus og pasient. Det skal også etableres bestillingsløsning for pasienter som bruker behandlingshjelpemidler.  

Ny funksjonalitet vil gi pasienten mulighet til å svare på brev direkte til sykehuset og sykehuset skal kunne svare pasienten digitalt.  Prosjektet skal også utvide tjenestene for foreldre/foresatte som trenger tjenester på vegne av barn, eksempelvis innsyn i barnets journal.   

Fase: Gjennomføring 

Bakgrunn  

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å erstatte tjenestene i MinJournal som ble stengt høsten 2020. 

Forventet nytte  

Målet er å reetablere en digital kommunikasjonskanal mellom pasient og sykehus. Ved å bruke meldingstjenesten blir dialogen enklere og raskere enn ved bruk av telefon og brev.  
 
Erstatningen av tjenestene i MinJournal er en av de første leveransene på veien mot flere digitale tjenester. Eksempler på dette er konsept for hjemmeoppfølging og prosjektet mine timeavtaler, der pasienten på sikt selv skal kunne se og administrere avtalene på sykehuset.  

Fremdriftsplan  

Prosjektet gikk fra plan- til gjennomføringsfasen i januar 2021.  

De nye tjenestene skal kunne tas i bruk ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst, og planen er puljevis innføring i løpet av 2021. 

Styringsgruppe og prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Eli Stokke Rondeel, Helse Sør-Øst RHF. Prosjektleder: Mikkel Frostad, Sykehuspartner.
Fant du det du lette etter?