logo Helse Sør-Øst
Dame på kafé med smarttelefon

Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger

Mine henvisninger skal gjøre det mulig for pasienter å sjekke hvor langt vurdering av henvisningen er kommet ved sykehuset.  Ved digital tilgang til henvisningsstatus på Helsenorge, kan pasienten selv følge med og purre hvis fristen på 10 virkedager er overskredet.   

Tjenesten er for alle over 16 år og forutsetter en brukerprofil på Helsenorge. Dato og tidspunkt for time vil fortsatt komme i brev.  

Fase: Gjennomføring

Prosjektet er startet for å bistå pasienter som har spørsmål om hvor langt henvisningen deres er kommet ved sykehuset, og gi dem tydelig informasjon om bakgrunnen for henvisningen, hvem som har henvist og til hvilken spesialisthelsetjeneste.  Tjenesten skal også gjøre det enklere for pasient å klage eller bruke retten de har til fritt behandlingsvalg. 

Prosjektet inngår i et større arbeid i Helse Sør-Øst med å forbedre tjenester knyttet til innkalling, timeadministrasjon og dialog mellom pasienten og behandlingsstedet. 

Formålet er å trygge pasienten på at henvisningen er i prosess, og vise hvor langt den er kommet. Det gjør det også enklere for pasienten å bruke sine rettigheter.   
 
For sykehusene forventes det at antall henvendelser med spørsmål om henvisningsstatus går ned.  

Løsningen vil være ferdig innført ved helseforetakene i Helse Sør-Øst i løpet av 2021.  

Styringsgruppe og prosjek​​tleder

Styringsgruppeleder: Eli Stokke Rondeel, Helse Sør-Øst RHF. Prosjektleder: Lydia Zaric, Sykehuspartner. 
Sist oppdatert 12.02.2024