Hopp til innhold
logo
Eldre mann på benk i park med smarttelefon

Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler

Prosjektet mine timeavtaler skal utvikle og innføre en tjeneste der pasienten vil kunne logge inn på helsenorge.no, se sine timeavtaler ved helseforetaket og ha digital dialog med avdelingen om timene.   

Tjenesten skal kunne: 

  • ​støtte visning og endring av timeavtaler 
  • gi mulighet for digital dialog om timeavtalen 
  • gjøre relevant informasjon tilgjengelig for pasienten 
Prosjektet startet planleggingsfasen i februar 2021, og gjennomføringsfasen startet i mars 2022. Beslutning om at løsningen skal innføres ble tatt i september 2022. Den vil bli klar for helseforetakene når de har oppgradert til DIPS Arena, det vil si i løpet av 2024 og inn i første halvår ​2025.

Fase: Gjennomføring 

 

Prosjektet skal bidra til at flere møter til time, og at de som møter, er riktig forberedt.  

Mine timeavtaler er det tredje av til sammen fem trinn, for å realisere konseptet «innsikt i planlagt forløp» som skal bidra til at innbyggere får bedre innsikt i sitt eget behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten. Mine timeavtaler vil være en av grunnsteinene i pasientens helsetjeneste på nett.  

Tjenesten, som skal leveres på helsenorge.no, bidrar til at innbyggere får større innsikt og mulighet for medvirkning i behandlingen. Digital dialog som verktøy gjør det enklere å delta i planlegging av timene som er satt opp på sykehuset. For helsepersonellet vil den viktigste nytten av prosjektet være at de kan bruke mer tid til direkte pasientrettet arbeid.​

​​Styringsg​​ru​ppel​​​eder o​g prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Eli Stokke Rondeel, Helse Sør-Øst RHF. 
Prosjektleder:​ Knut Lindås, Sykehuspartner.

Aktuelt

  • Eldre mann på benk i park med smarttelefon
    18. juni 2021
    Enklere å følge opp egen helse

    Tilgang til egen pasientjournal, digitale innkallingsbrev og mulighet for å ha dialog om timen via helsenorge.no: I løpet av de siste årene har pasienter i Helse Sør-Øst fått tilbud om flere nye tjenester som kan forenkle kontakten med sykehuset. 

Sist oppdatert 30.01.2023
Fant du det du lette etter?