Digitalt oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter

​Det er et stort behov for støtte i kommunikasjon mellom minoritetsspråklige pasienter og ansatte på sykehus når tolk ikke er til stede. Et digitalt kommunikasjonsverktøy vil styrke pasientens rett til informasjon på eget språk og gjøre det lettere å uttrykke egne behov.   


Fase: Planlegging
 

Bak​​grunn  


Helsepersonell melder om at de har et sterkt behov for å kommunisere bedre med minoritetsspråklige pasienter. En spørreundersøkelse gjennomført blant helsepersonell i forbindelse med foranalysen (2014), viser at hovedverktøyene som brukes når tolk ikke er til stede er kroppsspråk, informasjon på engelsk, pårørende eller venner og Google translate. Andre kanaler er ansatte, Post-it lapper og brosjyrer, språkperm, plansje/pekebok, ordliste, smertelinjal (verktøy for smertevurdering), smerteskala-app og andre digitale verktøy. Dette er ikke kvalitetssikrede gode løsninger.   

Internasjonale studier viser også at mangel på kommunikasjon fører til feilmedisinering, reinnleggelser for samme helseproblem, og forlenget sykehusopphold. 

 

​For​ventet nytte  

 
Målet med prosjektet er å anskaffe og implementere et digitalt oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter.  Prosjektet skal vektlegge den faglige tilpasningen og utvikle predefinerte oversatte fraser/setninger som kan tas i bruk i alle helseforetak. Verktøyet som skal anskaffes er et ferdig produkt, men med mulighet for mindre justeringer og tillegg.  

​Helseforetakene sparer både tid og penger. Verktøyet gjør det mulig for ansatte å kommunisere bedre med innlagte pasienter og kan redusere misforståelser og behov for gjentatte forklaringer.  

Reinnleggelser og forlengede sykehusopphold kan reduseres.   

Løsningen reduserer uønsket variasjon i behandlingsresultat, kvalitet og tilgjengelighet. Dette styrker målet om likeverdige helsetjenester. 

Verktøyet kan bidra til å bygge tillit og tettere relasjon til helsetjenesten. Dette er viktig for behandlingsresultat og etterlevelse av behandling, samt for å forebygge reinnleggelser. 

 

Fre​​​​mdr​​iftsplan  


Prosjektet skal etter planen være ferdig i februar 2023, med mål om at verktøyet kan implementeres på helseforetakene i regionen i desember 2022. ​

Styringsgru​​pp​e og prosjektleder


Styringsgruppeleder: Kari Skredsvig, Oslo universitetssykehus. Prosjektleder: Camilla Holt Hasle, Oslo universitetssykehus.
 


Fant du det du lette etter?