logo Helse Sør-Øst
En lege som undersøker en pasient

Digitalt oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter

Det er et stort behov for støtte i kommunikasjon mellom minoritetsspråklige pasienter og ansatte på sykehus når tolk ikke er til stede. Et digitalt kommunikasjonsverktøy vil styrke pasientens rett til informasjon på eget språk og gjøre det lettere å uttrykke egne behov.      ​​


Fase: Avsluttet
 

Utenlandske studier viser at språkbarrierer mellom pasient og helsepersonell øker risikoen for at pasientene blir feilmedisinert eller re-innlagt for samme diagnose og får et lengre sykehusopphold. Det er derfor et stort behov for tolketjenester som kan benyttes i forbindelse med samtaler, for eksempel ved innleggelse, før operasjon, under legevisitt og før utskrivning. Det kan også være behov for å ha dialog med pasientene mellom tolkesamtalene, for eksempel for å gi korte beskjeder, stille spørsmål og for annen «hverdagskommunikasjon». Eksempler på dette kan være:

 • Smerter: Har du vondt?
 • Resepsjon: Timen din er dessverre forsinket
 • Laboratorie- og radiologitjenester: Stå helt stille nå
 • Mat: Er du sulten?
 • Besøk: Når kan familien min besøke meg?


Verktøyet vil være en ferdig utviklet og gjennomarbeidet applikasjon tilpasset sykehusenes behov, med ferdiglagde setninger til bruk for hele pasientforløpet; fra pasienten blir innlagt til utskriving. Det skal dekke alle fagområder innen både psykisk helse og somatikk, og vil være nyttig for alle ansatte som er i kontakt med minoritetsspråklige pasienter. 

Verktøyet:

 • er en web- og mobilapplikasjon som skal kunne brukes på alle digitale enheter i sykehuset
 • inneholder ikke pasientinformasjon eller annen sensitiv informasjon
 • er integrert med andre systemer i helseforetakene
 • inneholder setninger som er ferdig oversatt til og kvalitetssikret på over 40 språk
 • inneholder predefinerte oversatte fraser/setninger, ikke simultan oversettelse
 • er et supplement til tolketjenester, ikke en erstatning


Prosjektet samarbeider med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) som har fått prosjektmidler fra Stiftelsen Dam til å teste dette verktøyet på hjertepasienter. 

Foranalyse digitalt kommunikasjonsverktøy (PDF) 
 

 
 • Tilrettelegger for samvalg; styrker pasientenes helsekompetanse og medvirkning og involvering i avgjørelser om egen helse
 • Bedre pasientsikkerhet
 • Økt pasienttilfredshet og trygghet for pasienten
 • Ivaretar pasientens rett til tilpasset informasjon
 • Økt tillit til helsetjenesten
 

Sykehuspartner har inngått rammeavtale med leverandør på vegne av Helse Sør- Øst RHF, og hvert helseforetak kan gjøre avrop direkte med Sykehuspartner. Sykehuspartner vil tilby og forvalte det digitale verktøyet mens teknisk drift leveres av Care to Translate AB.

Hvert helseforetak vurderer selv om det er ønskelig å gjøre avrop i 2022, eller å teste verktøyet i år og deretter gjøre avrop i 2023. Ved å gjøre avrop vi alle ansatte i helseforetaket få tilgang til verktøyet. ​​
 

Styringsgru​​pp​e og​​ prosjektleder


Styringsgruppeleder: Kari Skredsvig, Oslo universitetssykehus. 
Prosjektleder: Camilla Holt Hasle, Oslo universitetssykehus.​
Prosjekteier: Knut Even Lindsjørn, Helse Sør-Øst RHF

Aktuelt

 • En hånd som holder en tablett
  12. september 2022
  Oversettelsesverktøy styrker pasientkommunikasjonen

  Det digitale oversettelsesverktøyet Care To Translate er nå klart til å tas i bruk av alle helseforetakene i regionen. Verktøyet skal være en støtte i kommunikasjonen mellom minoritetsspråklige pasienter og helsepersonell.

Illustrasjonsfoto: Irene Lie, Oslo universitetssykehus

Sist oppdatert 12.02.2024