logo Helse Sør-Øst
En mann som sitter ved et skrivebord

Elektronisk forskningslogg – ELN

Elektronisk forskningslogg ELN er et IKT-verktøy som skal sørge for enhetlig dokumentasjon av sporbarhet og kontroll av forskning på laboratoriet. Dokumentasjonen består eksempelvis av metodebeskrivelser, protokoller og referanser (henvisninger til hvor publikasjoner, rådata, patenter, etc. ligger lagret). Den omfatter også resultater fra eksperimenter og utsnitt av data som er nødvendig for å garantere oppbevaring og integritet av de opprinnelige forskningsdataene.
 
ELN skal tilbys forskningsprosjekter som tilhører et helseforetak i Helse Sør-Øst. Løsningen er godkjent for lagring av virksomhetssensitive opplysninger (kontekst 3). Valg av en regional tilslutning for lagring av avidentifiserte personopplysninger (kontekst 4) vil bli avklart i løpet av april 2023.
 
 
Fase: Avsluttet
 

​Det er et krav at forskere skal kunne dokumentere prosedyrer, metoder og eksperimentelle forsøk for å få forskningen godkjent. Dokumentasjon i et felles elektronisk loggføringsverktøy vil gjøre det enklere å etterprøve forskningen, gjenskape forsøk og sørge for vitenskapelig sporbarhet. I dag finnes det ingen standardisert eller anbefalt elektronisk loggføringsverktøy for forskere i Helse Sør-Øst. Enkelte forskere og forskningsgrupper har tatt i bruk ulike ELN verktøy som finnes på markedet, men de fleste benytter enten skriveprogram som Word eller fysiske forskningslogger på papir.

  • Elektronisk forskningslogg ivaretar behovene for ensartet dokumentasjon av forskningsprosesser og forskningsforsøk på en hensiktsmessig og plassbesparende måte.
  • Institusjonen får bedre oversikt og kontroll over forskningsprosessene, som gjør det enklere å etterprøve fremgangsmåte og resultater.
  • Løsningen er tilpasset forskerne og deres arbeidsprosesser, noe som gir effektivitet i arbeidet og sparer tid.
  • Gir økt informasjonssikkerhet ved at forskningsloggene har elektronisk tilgangsstyring etter rolle og informasjonsbe​​hov.
     

​Løsningen skal etter planen være ferdig-implementert i løpet av våren 2023. Sykehuspartner Forskningstjenester, vil på vegne av Helse Sør-Øst, ivareta samarbeidet med leverandøren Bio-ITech om forvaltning og vider​eutvikling av løsningen.
 

Styringsgruppe og  prosjektleder

Prosjektleder: Heidi Furuheim (innleid til Sykehuspartner)
Styringsgruppeleder: Lars K. Eikvar


Sist oppdatert 12.02.2024