logo Helse Sør-Øst
Mann i blå frakk scanner strekkoder

Entydig strekkoding (GS1)

Prosjektet entydig strekkoding skal legge til rette for en helhetlig innføring av GS1 i Helse Sør-Øst. GS1 (Global Standard One) er et sett av standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt som legger grunnlaget for automatisert identifikasjon og datafangst. Dette danner en grunnmur som andre prosjekter kan bygge videre på for å møte behov som effektivisering av vareflyt og logistikkprosesser, lukket legemiddelsløyfe, sporing og lokalisering etc. 

Prosjektet startet med idéfasen høsten 2018 og skal etter planen være ferdig med implementering og avslutning i 2022.  

Fase: Avsluttet

Helse Sør-Øst RHF har vedtatt at GS1 og ISBT128 etableres som regionale standarder for automatisk identifikasjon og datafangst. Det er også vedtatt at Helse Sør-Øst skal være pådriver i arbeidet med etablering av nasjonale standarder og beste praksis for automatisk identifikasjon og datafangst. 

Dette er et nytt tjenesteområde for både Sykehuspartner og helseforetakene. Prosjektet må derfor bygge viktig kompetanse og kapasitet for levering av tjenester knyttet til automatisk identifikasjon og datafangst, lokalisering og sporing i fremtiden.  

Prosjektets nytte ligger i å levere grunnleggende byggeklosser som gjør det mulig å imøtekomme behov for å implementere tjenester som er avhengig av automatisk identifikasjon og datafangst, lokalisering og hendelsesbasert sporing. 

Prosjektet legger grunnlaget for særlig tre gevinstområder:  

 • Sporing og tilbakekalling av implantat.
 • Lukket legemiddelsløyfe.
 • Sporing av medisinsk teknisk utstyr. 
Det er også definert flere andre initiativ som kan startes opp med tanke på gevinstrealisering, blant annet lukket blodsløyfe, effektivisering av varestrømmer og sporing av tøy. 

Leveranse 1: Anskaffelse og installasjon av IKT-løsning for hendelsesbasert sporing, lokalisering og lokaliseringsinformasjon. 

Leveranse 2: Utarbeide målbildet og planlegge og implementere tiltak for GS1 innen innkjøp- og logistikkområdet.   

Leveranse 3: Etablere lab for utprøving av leseteknologi og grunndata, teste i samarbeid med helseforetakene og forberede drift og forvaltning. 

Leveranse 4: Implementere anskaffet løsning og bistå helseforetakene med pilotering i samarbeid med Sykehuspartner, helseforetak og byggeprosjekter. 


 

Styrin​gsgruppe og ​​prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst RHF. 
Prosjektleder: Atle Petter Freng, Sykehuspartner HF. 

Aktuelt

 • Enhetsleder og asisterende enhetsleder tester løsningen
  16. mai 2022
  QR-koder forenkler tømming av avfall på sykehuset

  På Sørlandet sykehus har de automatisert varsling for tømming av papp- og papiravfall. Helsepersonell skanner en QR-kode på avfallsdunken og portøren får automatisk melding om at den må tømmes. 

 • Helsepersonell skanner strekkode
  11. mars 2021
  Bedre pasientbehandling med strekkoder

  Alt av varer og utstyr og alle rom på sykehusene i Helse Sør-Øst skal etterhvert merkes med strekkoder og kunne spores.  Slik skal helsepersonell slippe å bruke tid på å lete etter senger og annet materiell, og i stedet kunne bruke tiden på...

Sist oppdatert 12.02.2024