Forskningsportalen i Helse Sør-Øst

Forskningsportalen skal gi forskere i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst bedre tilgang til grunnleggende infrastrukturtjenester til forskningsprosjekter. Forskningsportalen skal blant annet gi bedre server- og lagringskapasitet og legger til rette for enklere oppstart, gjennomføring og avslutning av forskningsprosjekter. 

Basisfunksjonaliteter vil være i produksjon i løpet av våren 2021. Forskere ved Oslo universitetssykehus vil ha tilgang til tjenestene i løpet av februar 2021 og forskere ved øvrige helseforetak skal kunne bruke tjenestene fra mars 2021. 

Fase: Gjennomføring 

Bakgrunn  

Forskning er sentralt i helseforetakenes utviklings- og innovasjonsarbeid. Bakgrunnen for å etablere forskningsportalen er flere: 

  • Prosessering og lagring. Forskningsprosjektene utvikler og tar i bruk avanserte tekniske tjenester. Disse stiller krav til prosesseringskraft og lagringskapasitet.  
  • Behov for tilgang til data, flere datakilder og større datautsnitt. Utviklingen av laboratorieutstyr og medisinsk teknisk utstyr gir store muligheter for å sikre detaljer i prøver og analyser. Detaljrikdom gir muligheter for å utføre vurderinger med høyere presisjon. Forskningsprosjektenes tilgjengelige infrastruktur og verktøystøtte påvirker prosjektets kvalitet.  
  • Felles arbeidsområde som er smidig og sikkert. Forskningsprosjekter samarbeider individuelt og institusjonelt ofte internasjonalt, og behovet for å sikre tjenester og forskningsdata er sentralt i prosjektets risiko- og sårbarhetsvurderinger. Forskningsportalen skal gjøre det enklere å samarbeide og dele tilganger til forskningsmateriale innenfor sikre rammer.   

Forventet nytte  

Forskningsportalen gir bedre server- og lagringskapasitet til forskningsformål. Når prosjektområder skal etableres vil dette kunne leveres fra forskningsportalens datasenter. Mens man tidligere måtte anskaffe særskilte hardwareløsninger til hvert enkelt prosjekt, med leveringstid på 6 – 9 måneder, vil tilsvarende tjenester nå kunne bestilles og leveres samme dag i forskningsportalen. 

Drift og forvaltning av forskningsportalen ivaretas av Sykehuspartner. Dette sikrer helhetlig oppdatering og vedlikehold av infrastruktur og gir bedre forutsetning for å holde sikkerhetstrusler ute fra sensitive forskningsdata. 

Forskningsportalen legger også til rette for enklere oppstart, gjennomføring og avslutning av forskningsprosjekter. Tiden og ressursene som frigis, gir rom for å utføre flere oppgaver eller å sikre høyere kvalitet i forskningsstudier. Sikker prosjektsone i forskningsportalen gir dessuten prosjektleder muligheter for å bearbeide forskningsdata og dele forskningsdata ut fra individuelle roller og oppgaver i prosjektet.  

Fremdriftsplan  

Forskningsportalen i Helse Sør-Øst vil fra mars 2021 være under innføring og overlevering til ordinær forvaltningstjeneste i Sykehuspartner. Det vil i løpet av 2021 og 2022 utvikles flere tjenester og verktøy som brukere vil få tilgang til i arbeidsflaten i forskningsportalen. 
 

Styringsgruppe og prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF. Prosjektleder: Astrid Haarstad.
Fant du det du lette etter?