logo Helse Sør-Øst
Foto av mann i hvit frakk

Forskningsportalen i Helse Sør-Øst

Forskningsportalen i Helse Sør-Øst skal gi forskere i regionen enklere og sikrere tilgang til IKT-tjenester som de har behov for i sine forskningsprosjekter. Portalen skal gjøre det lettere å starte, gjennomføre og avslutte forskningsprosjekter ved blant annet å levere bedre server- og lagringskapasitet og forenkle samhandling på tvers av helseforetakene i regionen.


Fase: Avsluttet

​​Forskning er sentralt i helseforetakenes utviklings- og innovasjonsarbeid. Bakgrunnen for å etablere forskningsportalen er basert på behovet for et felles sted i Helse Sør-Øst som forenkler tilgangen til IKT-tjenester forskere trenger i sitt arbeid.  Det innebærer blant annet:

 • et kommunikasjons- og samhandlingsverktøy som muliggjør chat, videomøter og annen kommunikasjon innenfor sikre rammer
 • mer prosesseringskraft og større lagringskapasitet
 • lettere tilgang til data, flere datakilder og større datautsnitt

Tidligere måtte forskeren gjennom lange anskaffelser for særskilte hardwareløsninger til hvert enkelt prosjekt, noe som forsinket forskningsarbeidet.


  Forskningsportalen skal gi forskeren en sentralisert og sikker inngang til dedikerte områder for ulike prosjekter. Sikre prosjektområder og tilgang til samhandlingsverktøyet Teams gir forskeren muligheter for å bearbeide data og dele dem med kolleger ut fra roller og oppgaver. Det blir også enklere å hente inn data eller modeller fra andre forskere utenom Helse Sør-Øst. 

  Portalen er en automatisert løsning som er bygget spesielt for forskere, der de selv kan bestille verktøy for lagring, samhandling og bearbeiding av materialet, inkludert analyser. Forskeren kan for eksempel bestille et prosjekt og en forskningsarbeidsflate, og etter hvert utvidet datalagringsområde eller mer serverkapasitet.  

  Drift og forvaltning av forskningsportalen i Helse Sør-Øst skal ivaretas av Sykehuspartner. Dette sikrer helhetlig oppdatering og vedlikehold av infrastruktur og gir bedre forutsetning for å holde sikkerhetstrusler ute. 


  Forskningsportalen skal introduseres til helseforetakene i regionen fra og med oktober 2022. Ibruktagelse av løsningen starter med utvalgte prosjekter.​ ​

  Styringsgruppeleder og prosjektleder 

  Styringsgruppeleder: Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF.
  Prosjektleder: Heidi Furuheim, innleid via Sykehuspartner.
   
   
  Vil du vite mer om hvordan forskningsportalen fungerer og hvordan den kan være til nytte, se vår korte introduksjonsvideo under. 

   
  Tips! Trykk på «CC» i oppgavelinjen nederst på videoavspilleren og velg ønsket språk for å få undertekst.


   

  Aktuelt

  • En mann med briller
   19. desember 2022
   Bedre IKT-støtte til forskere i regionen

   I desember åpnet forskningsportalen for forskere i Helse Sør-Øst. Portalen skal gjøre det enklere å innhente informasjon, bestille og bruke IKT-tjenester for forskning. 

  Sist oppdatert 12.02.2024