Modernisert folkeregister - mottak og bruk i Helse Sør-Øst

Skattedirektoratet startet i 2016 et prosjekt for å modernisere folkeregisteret med varighet ut 2021.  

Som et ledd i dette har Helse Sør-Øst RHF etablert et eget prosjekt som skal sørge for at helseregionen tar i bruk den nye persontjenesten for mottak av folkeregisterinformasjon. Målet er å følge opp myndighetskravene som stilles i forbindelse med omlegging til modernisert folkeregister, samt å møte samfunnets forventinger til digitalisering i regionen.   

Prosjektet varer ut 2021. 

Fase: Gjennomføring  

Bakgrunn  


Moderniseringen av folkeregisteret gjennomføres med bakgrunn i følgende endringer:   

 
Ny folkeregisterlovgivning med tilhørende forskrift medfører endringer i folkeregisteret, og endring i tilgangen til folkeregisterinformasjon via Norsk Helsenett. Folkeregisterinformasjon vil bli oppdatert flere ganger i døgnet, og ikke en gang per døgn som i dag. 

Prosjektet modernisert folkeregister – mottak og bruk i Helse Sør-Øst, skal utvikle ny integrasjon og ta i bruk persontjenesten for mottak av folkeregisterinformasjon. Arbeidet i den første fasen omfatter følgende oppgaver: 

  • Ta i bruk persontjenesten hos Norsk helsenett for mottak av folkeregisterinformasjon. 
  • Tilby oppslag på folkeregisterinformasjon mot Norsk helsenett via persontjenesten. 
  • Etablere automatisk oppdatering av PAS/EPJ (DIPS) med folkeregisterinformasjon. 
Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med modernisert folkeregister i helsesektoren, og dette arbeidet inngår som en del av programmet modernisert folkeregister helse. Programmet skal utvikle ny grunndataplattform med ny persontjeneste for distribusjon av folkeregisterinformasjon. Denne erstatter dagens personregister (PREG) og distribusjonsløsning.  Tjenesten skal driftes av Norsk Helsenett. 

Forventet nytte  

Hovedgevinsten ved å gjennomføre prosjektet, er at Helse Sør-Øst vil være i stand til å motta og bruke folkeregisterdata.  Dette med bakgrunn i at det sentrale folkeregisteret hos Skattedirektoratet ble avviklet i oktober 2020, samt at Norsk helsenett avslutter dagens distribusjon av folkeregisterinformasjon via fil til aktører i helsesektoren ved årsskiftet 2021/2022.   

Oppdateringen av folkeregisterinformasjon vil kunne automatiseres, og manuelt arbeid med oppdatering av EPJ kan dermed reduseres.   

Fremdriftsplan  

Overordnet tidsplan for gjennomføringsfasen som startet i november 2020: 

  • Overlevering til drift ved produksjonssetting oktober 2021
  • Overlevering til forvaltning november 2021
  • Avslutning november 2021 
Prosjektets leveranseplan tilpasses arbeidet knyttet til utvikling, test og produksjonssetting av persontjenesten i regi av Direktoratet for e-helse.  

Styringsgruppe og prosjektleder 

Styringsgruppeleder:  Jonny Kildal, Helse Sør-Øst RHF.  
Prosjektleder: Rona Skjegstad, innleid i Sykehuspartner.
Fant du det du lette etter?