logo Helse Sør-Øst
Uskarpt bilde av mennesker i en gågate

Modernisert folkeregister - mottak og bruk i Helse Sør-Øst

Skatteetaten har modernisert folkeregisteret, og Norsk Helsenett er valgt som distributør av folkeregisteropplysninger til helsesektoren. Det gjør de via en ny tjeneste; persontjenesten.
 
Med bakgrunn i dette har Helse Sør-Øst RHF etablert et prosjekt som skal sørge for at helseregionen tar i bruk den nye persontjenesten for mottak av folkeregisterinformasjon. Målet er å følge opp myndighetskravene som stilles i forbindelse med omlegging til modernisert folkeregister, samt å møte samfunnets forventinger til digitalisering i regionen. 
 
Prosjektet varer ut oktober 2023.
 
Fase: Gjennomføring  


  
 

Ny folkeregisterlovgivning med tilhørende forskrift, medfører endringer i folkeregisteret, og i tilgangen til folkeregisterinformasjon via Norsk Helsenett. 
Moderniseringen av folkeregisteret gjennomføres med bakgrunn i følgende endringer:   

 
Persontjenesten hos Norsk helsenett erstatter dagens personregister og distribusjonsløsning.

Prosjekt modernisert folkeregister i Helse Sør-Øst skal: 
  • sørge for persontjenesten fra Norsk helsenett blir tatt i bruk
  • etablere en ny regional folkeregisterkopi i Helse Sør-Øst tilpasset modernisert folkeregister
  • etablere en regional persontjeneste i Helse Sør-Øst for søk og oppslag i regional folkeregisterkop​i

Hovedgevinsten ved å gjennomføre prosjektet, er at Helse Sør-Øst vil være i stand til å motta og bruke informasjon fra det moderniserte folkeregisteret. Dette med bakgrunn i at det sentrale folkeregisteret hos Skatteetaten ble avviklet i oktober 2020, samt at Norsk helsenett avslutter dagens distribusjon av folkeregisterinformasjon til aktører i helsesektoren ved årsskiftet 2025/2026.
 
Innføringen av et modernisert folkeregister betyr at oppdateringen av folkeregisterinformasjon automatiseres. Dette gjør det mulig å redusere manuell oppdatering, og å oppdatere informasjonen flere ganger i døgnet.
 
Det moderniserte folkeregisteret inneholder mer informasjon om den enkelte person enn tidligere folkeregister, noe som også vil kunne anvendes av Helse Sør-Øst.
 
 

 
Overordnet fremdriftsplan for prosjektet: 
  • Prosjektstart mars 2022
  • Utvikling og test ferdigstilt januar 2023
  • Overlevering til drift ved produksjonssetting september 2023
  • Overlevering til forvaltning september 2023
  • Avslutning  oktober 2023
 
Prosjektets leveranseplan er tilpasset utvikling, test og produksjonssetting av persontjenesten hos Norsk Helsenett.
 Styringsgruppe og pro​​sjektleder 
Styringsgruppeleder:  Jonny Kildal, Helse Sør-Øst RHF.  
Prosjektleder: Ina Svendsen, Sykehuspartner.
Sist oppdatert 12.02.2024