Strategi og standard for bruk av multimedia

Helse Sør-Øst har behov for å etablere en regional standard som beskriver informasjonen i multimedieobjekter, som bilder og video (metadata), samt en strategi for arkivering av multimedieobjektene. En felles standard og arkivløsning legger til rette for samhandling mellom helseforetak i regionen. Dette gjør at vi kan bruke multimedia på en bedre og mer effektiv måte innen pasientbehandling, undervisning og forskning. 

Fase: Planlegging​
 

Bakgr​unn  

Helse Sør-Øst anskaffet høsten 2020 et regionalt multimediearkiv med kjøpsforpliktelse for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. I etterkant av dette ble det gjennomført en konseptutredning som skisserer når ulike helseforetak og fagområder skal ta i bruk den regionale arkivløsningen for multimedia. Konseptutredningen foreslår også alternativer for en regional standard for metadata.  

Konseptutredningen ble avsluttet august 2021 og godkjent for å starte planfasen i oktober 2021. 

 

Forven​​tet nytte  

​Målet med prosjektet er å utarbeide en strategi og standard for multimedia som bidrar til å: 

  • ​Effektivt kunne ta i bruk det regionale multimediearkivet. 
  • Styrke pasientsikkerhet og tilgangsstyring, blant annet ved at multimedieobjektene, som bilder og video, inneholder metadata om hvilken organisatorisk enhet dataene kommer fra.  
  • Forenkle mulighetene for behandlere og pasienter til å gjenbruke, dele og gjenfinne informasjon.  
  • Forenkle deling av innhold mellom virksomheter, systemer og helsepersonell. 
  • Oppfylle samfunnets forventinger til helsevesenet om bruk av multimedia i pasientbehandling. 
  • Etterleve norsk lov og regler iht. bruk og håndtering av sensitiv data i forbindelse med pasientbehandling, forskning og virksomhetsstyring. 

Fremdrif​​​​tsplan  

Prosjektet startet våren 2020 og skal etter plan være ferdig i 2024.  

Prosjektet samarbeider nært med prosjektene for etablering av regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus, digital patologi og integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr.

Les mer om regional radiologiløsning og multimediaarkiv ved Oslo universitetssykehus​

Styringsgrupp​eleder og prosjektleder 

​Styringsgruppeleder:  
Prosjektleder: Espen Skog, innleid via Sykehuspartner. 
Fant du det du lette etter?