Pakkeforløp for psykisk helse og rus

De første pakkeforløpene for psykisk helse og rus ble innført 1. januar i år. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet er sentrale mål i disse forløpene, som skal gi pasient og pårørende et mer helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp uten unødig ventetid. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, samt bruker- og pårørende-organisasjoner.

I helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst har arbeidet med å innføre pakkeforløpene for lengst startet. Det er etablert en regional implementeringsgruppe med kontaktpersoner i alle helseforetak. Innføring av pakkeforløp er et utviklingsarbeid og et lederansvar på alle nivåer. Det aller viktigste arbeidet skjer lokalt i det enkelte helseforetak, institusjon og kliniske enhet i ordinær ledelseslinje. 

-Men det må også være et tett samarbeid med brukere og samarbeidspartnere på kommunalt nivå, understreker spesialrådgiver Anne Aasen i Helse Sør-Øst.

- Innføringen av pakkeforløp er et lederansvar. For å lykkes med dette arbeidet er vi avhengige av at de som arbeider i tjenestene på ulike nivåer og bruker- og pårørenderepresentantene engasjerer seg. Bruker - og pårørendeorganisasjoner vil være viktige bidragsytere. Pakkeforløp handler om god samhandling og alle kommunale instanser må involveres. Det er lagt gode planer for viktige møteplasser og konferanser i de ulike helseforetak denne høsten. Helse Sør-Øst RHF vil følge arbeidet med å innføre pakkeforløpene innen psykisk helse og rus på regionalt nivå i hele 2019.

Syv forskjellige pakkeforløp

Det er hittil utviklet syv pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus:

• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
• Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Dette er såkalt generelle pakkeforløp, som startet 1. januar 2019. (Alle pasienter som henvises til psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal henvises til pakkeforløp).

Videre kunne pasienter henvises til mer tilstandsspesifikke pakkeforløp fra 15. februar 2019:

• Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
• Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge
• Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne

  

Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler publiseres og implementeres på et senere tidspunkt. Pakkeforløp somatisk helse og levevaner framstår ikke som et selvstendig forløp men, er inkludert i samtlige pakkeforløp.


Pakkeforløp rus og psykiatri - Introduksjon

 Lanseringskonferanser

I samarbeid med Helsedirektoratet ble det høsten 2018 arrangert tre regionale konferanser for lansering av pakkeforløpene. Representanter fra helseforetakene, sykehusene og de private avtalepartnerne for døgnbehandling innen psykisk helsevern og TSB var invitert til å delta. 

Brukerorganisasjoner, KS, fylkesmannsembeter, og stedlige kommuner var også invitert.

I tillegg til lokale konferanser vil alle ordinære samarbeidsarenaer og samhandlingsfora mellom spesialisthelsetjeneste, kommuner og brukere bli benyttet til nødvendig og konkret samarbeid om hva de enkelte pakkeforløp inneholder og hvordan oppgavene faktisk skal løses.

I Helse Sør-Øst har Vestre Viken HF utarbeidet et nyttig e-læringsprogram om pakkeforløp.

Oversikt som viser medlemmer av den regionale implementeringsgruppen vil også være tilgjengelig informasjon for våre samarbeidspartnere.

Se presentasjoner fra konferansene her:

Oslo 17. oktober

Presentasjoner

01. Oppstartsbilde 17.10.2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/01. Oppstartsbilde 17.10.2018.pdf01. Oppstartsbilde 17.10.2018.pdfpdf68597
02. Program Oslo 17.10. Implementeringskonferanse Pakkeforløp psykisk helse og rus (002).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/02. Program Oslo 17.10. Implementeringskonferanse Pakkeforløp psykisk helse og rus (002).pdf02. Program Oslo 17.10. Implementeringskonferanse Pakkeforløp psykisk helse og rus (002).pdfpdf477794
03. Oslo - 17.10.18 Overordnet målsetting Mette Garvoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/03. Oslo - 17.10.18 Overordnet målsetting Mette Garvoll.pdf03. Oslo - 17.10.18 Overordnet målsetting Mette Garvoll.pdfpdf832404
04. Tommy Sjåfjell Pakkeforløp kan bli et løft for bedre brukerinnvolvering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/04. Tommy Sjåfjell Pakkeforløp kan bli et løft for bedre brukerinnvolvering.pdf04. Tommy Sjåfjell Pakkeforløp kan bli et løft for bedre brukerinnvolvering.pdfpdf1116088
05. Et løft for brukerinnvolvering LPP - Ingrid Metheussen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/05. Et løft for brukerinnvolvering LPP - Ingrid Metheussen.pdf05. Et løft for brukerinnvolvering LPP - Ingrid Metheussen.pdfpdf455392
06. Et løft for sterkere brukerinnvolvering Anne-Grethe Terjesen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/06. Et løft for sterkere brukerinnvolvering Anne-Grethe Terjesen.pdf06. Et løft for sterkere brukerinnvolvering Anne-Grethe Terjesen.pdfpdf590512
07. Gjennomgang av pakkeforløp og presentsjon pakkeforløp voksne Torhild T. Hovdal.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/07. Gjennomgang av pakkeforløp og presentsjon pakkeforløp voksne Torhild T. Hovdal.pdf07. Gjennomgang av pakkeforløp og presentsjon pakkeforløp voksne Torhild T. Hovdal.pdfpdf2720799
08. Evaluering og koder Oslo Kari Aanjesen Dale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/08. Evaluering og koder Oslo Kari Aanjesen Dale.pdf08. Evaluering og koder Oslo Kari Aanjesen Dale.pdfpdf810305
09. Somatisk helse og levevaner Petter Andreas Ringen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/09. Somatisk helse og levevaner Petter Andreas Ringen.pdf09. Somatisk helse og levevaner Petter Andreas Ringen.pdfpdf2220745
10. Pakkeforløp barn og unge - slik gjør vi det hos oss. Anne Stine Meltzer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/10. Pakkeforløp barn og unge - slik gjør vi det hos oss. Anne Stine Meltzer.pdf10. Pakkeforløp barn og unge - slik gjør vi det hos oss. Anne Stine Meltzer.pdfpdf805016
11. Implementering fra et kommunalt perspektiv Kari Fauchald.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/11. Implementering fra et kommunalt perspektiv Kari Fauchald.pdf11. Implementering fra et kommunalt perspektiv Kari Fauchald.pdfpdf326601
12. Løser en pakke det vi sliter med. Gry Halvorsen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/12. Løser en pakke det vi sliter med. Gry Halvorsen.pdf12. Løser en pakke det vi sliter med. Gry Halvorsen.pdfpdf407460
13. Felles løringsplattform i HSØ - e-læringskurs Bror Just Andersen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/13. Felles løringsplattform i HSØ - e-læringskurs Bror Just Andersen.pdf13. Felles løringsplattform i HSØ - e-læringskurs Bror Just Andersen.pdfpdf276652
15. Anne Aasen Oppstart HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pakkeforløp/Psykisk helse og rus/Oslo/15. Anne Aasen Oppstart HSØ.pdf15. Anne Aasen Oppstart HSØ.pdfpdf329266


Tønsberg 18. oktober

Konferansen i Tønsberg ble streamet

KPR pakkeforløp implementering from Sykehuset i Vestfold on Vimeo.

Presentasjoner

Hamar 22. oktober


Presentasjoner


Hva betyr pakkeforløpene for deg som ansatt i helsevesenet?

Les mer på helsedirektoratets nettsider


Hva betyr pakkforløpene for deg som pasient/pårørende?
Les mer på helsenorges nettsider

Fant du det du lette etter?