E-læringskurs for de første pakkeforløpene – en hjelp på veien

Ved Vestre Viken er det utarbeidet til sammen fire e-læringskurs for de første pakkeforløpene. Alle ligger tilgjengelig i Læringsportalen. For ansatte utenfor helseforetakene finnes kursene på kompetansebroen.no.

Det første kurset: «Grunnkurs pakkeforløp helse og rus», gir en grunnleggende innføring i pakkeforløp og er utarbeidet for alle ansatte i sykehusene. Målet med kurset er at alle skal få en kjennskap til grunnelementer, begreper og rammer i pakkeforløpene. Kurset tar ca 15 minutter å gjennomføre

- Vi håper dette kurset vil bidra til at vi får en felles grunnforståelse av hva pakkeforløpene innebærer for pasientene og for oss, sier spesialrådgiver Bror Just Andersen ved Vestre Viken.

Trinn II

E-læringskurs pakkeforløp trinn II, som består av tre kurs, ligger også i Læringsportalen. Målgruppen for kursene er i utgangspunktet alle behandlere, men de kan være relevant for flere.

Hensikten med Trinn II kursene er å gi en mer inngående kjennskap til innholdet i pakkeforløpene. Teksten i alle e-læringskursene er i all hovedsak formulert slik det står i pakkeforløpene. Pakkeforløpene inneholder som kjent ikke alltid svar på hvordan dette skal foregå i den kliniske hverdagen. Og e-læringskursene gir dermed heller ikke «svar» på hvordan alt skal løses.

- Det er et pågående arbeid i hele klinikken på å finne gode løsninger på pakkeforløp i praksis – i hver avdeling og seksjon. Innenfor TSB er det et særlig behov for flere avklaringer knyttet til overganger mellom ulike behandlingsnivå. Klinikken har igangsatt et utredningsarbeid på dette område. Målet er, så snart som mulig, å fremskaffe informasjon til å ta beslutninger som kan bedre flyt og overganger i TSB. Trinn II kursene (beregnet til 25 minutter) er mer omfattende enn grunnkurset trinn I (beregnet til 15 minutter) og vil kreve lenger tid for felles gjennomgang, sier Andersen

 

Lenker internt i HF

Grunnkurs Pakkeforløp psykisk helse og rusPakkeforløp psykisk helsevern TSBPakkeforløp psykisk helsevern voksne

Pakkeforløp Psykisk helsevern - Barn og unge