Oppdatering av de tre første pakkeforløpene

Helsedirektoratet har oppdatert de tre første pakkeforløpene som ble tatt i bruk første januar 2019.

Oppdatering ligger tilgjengelig på Helsedirektoratets nettside.

De tre pakkeforløpene som er endret er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

 

- Arbeidet med pakkeforløpene er en stor utviklingsoppgave. Basert på gode innspill fra tjenesten, er teksten i de tre generelle pakkeforløpene oppdatert. Oppdateringene er synlige i de versjonene som nå ligger på helsedirektoratet.no. Det er gjort en rekke mindre språklige endringer. De er basert på innspill etter publiseringen i september og har vært grundig drøftet. Det er fortsatt noen ulikheter mellom pakkeforløpene. Dette skal ivareta viktige forskjeller mellom de tre fagområdene psykisk helsevern voksne, barn og -unge, samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling, heter det fra Helsedirektoratet.

 

Oppdaterte kodeveiledere:

Tre nye pakkeforløp startet 15. februar i år:

  • Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
  • Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne

 

Her er det gjort oppdateringer i kodeveilederne og endringer i «start psykose». Helsedirektoratet har gjort oppmerksom på at for pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser vil koden «Start psykose» (start på symptomer på psykose) utgå fra registreringskravet, da den ikke lar seg registrere i fortid i de fleste EPJ-system. Helsedirektoratet arbeider for å ta denne koden ut, men det kan se ut til at den ikke kan tas ut før neste revisjon, da med gyldighet fra januar 2020.

Det foreligger også oppdaterte kodeveiledere for pakkeforløpene som startet første januar og disse er sendt alle våre helseforetak og sykehus.

Helse Sør-Øst RHF minner om

Det pågår fortsatt viktig implementeringsarbeidet i alle helseforetak og sykehus, i tett samarbeid med brukere, kommuner, bydeler og øvrige samarbeidsparter. Samarbeid om innføring av pakkeforløp er et utviklingsarbeid som vil pågå i hele 2019.