logo Helse Sør-Øst

DelMedMeg, en løsning for å bruke pasientrapporterte data til å forbedre behandling

Arrangør: Sykehuset Innlandet HF

Passert
20.
september
2023
  1. 20. sep. 2023, 13:00 - 14:30

Tid og sted

Når

  1. 20. sep. 2023, 13:00 - 14:30

 

Følg arrangementet her (Vimeo)

 

Program

  • Innledning v/administrerende direktør Alice Beate Andersgaard
  • DelMedMeg- en løsning for digitale tilbakemeldinger v/ Anton Åhrén, assisterende divisjonsdirektør i psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet

Gjennom DelMedMeg vil vi være med å skape pasientens helsetjeneste. Dette gjør vi ved å gi behandlere og tjenesten en løsning for å bruke pasientrapporterte data til å forbedre behandling.

 
​​ 
​PÅMELDING: ingen 
LINK TIL ARRANGEMENTET KOMMER HER 

Foredragsholdere

En person som smiler foran en vegg av fargerike fliser

Alice Beate Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF

Andersgaard er utdannet lege, med spesialisering og doktorgrad innen
fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hun har tidligere blant annet vært fagdirektør i Helse Sør Øst RHF, og divisjonsdirektør for
kvinne/barn, fagdirektør og viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

 

En mann som smiler til kameraet
Anton Åhrén, assisterende divisjonsdirektør i psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF

Åhrén er psykologspesialist, har en rekke videreutdanninger innenfor psykoterapi og har komplettert dette med en masteri ledelse ved BI. Han er blant annet veileder i kognitiv atferdsterapi og har arbeidet med optimalisering av pasientforløp. Han har hatt flere ulikelederstillinger, før han i 2019 tiltrådte stillingen som assisterende divisjonsdirektør.