logo Helse Sør-Øst

Fremtidens helsetjeneste: brukerstyrt og digital

Arrangør: Vestre Viken HF

Passert
19.
september
2023
  1. 19. sep. 2023, 11:00 - 13:00

Tid og sted

Når

  1. 19. sep. 2023, 11:00 - 13:00

Dialog og samarbeid mellom helsepersonell og pasienter/ brukere er virkemidler når Vestre Viken utvikler nåtidens og framtidens helsetjenester. Digital hjemmeoppfølging gir brukerstyrt og fleksibel oppfølging av pasienter. Deling av informasjon mellom pasient/bruker og helsepersonell skjer digitalt gjennom for eksempel videokonsultasjoner, egenregistrering eller overføring av behandlingsdata for monitorering i sann tid. Vestre Viken har etablert virtuelt sykehus og er i front når det gjelder ut AI teknologi.

 

Følg arrangementet her (Vimeo)

 

Program

  • Brukerstyring og digitalisering – framtidens helsetjeneste er her v/ Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør  

  • Brukerstyring og digitalisering fra et brukerperspektiv v/ Mark Miller, brukerrepresentant, Brukerutvalget

  • Brukermedvirkning i utvikling av tjenester v/ David Correia, brukerrepresentant, Brukerutvalget

  • Brukermedvirkning og brukerstyring – hva er det? v/ Anne- Lise Kristensen, avdelingssjef for brukerstyring og brukermedvirkning  

  • Brukermedvirkning – også når det går galt v/ Jannicke Mellin-Olsen, overlege AIO Bærum sykehus

 

Presentasjon av forskning- og forbedringsarbeider

Sisom - En spillbasert kommunikasjonsplattform som er designet for at barns egen stemme skal bli hørt i møte med helsepersonell v/ sykepleier Anette A Oseberg, Drammen sykehus 

Pasientsikkerhet i praksis - Kjernebatteriet DelMedMeg v/ PhD Psychol Bror Just Andersen, Klinikk psykisk helse og rus 

Digital sårtjeneste v/ sykepleiere Marit G. Kyllesdal, Gro E. Valebjørg og Marianne B. Åsheim, Kongsberg Sykehus og Kongsberg Kommune

Pakkeforløp hjem - Likeverdig oppfølging v/ sykepleier Vibeke Normann, Ringerike sykehus 

Bedre hverdag for pasienter med kreft ved hjelp av digital hjemme oppfølging v/ sykepleier Guro Ullern Tonning, Bærum sykehus

Pasienter med KOLS – pasient og behandlererfaringer etter to år med digital hjemme oppfølging v/ sykepleier Karin Helene Danielsen, Drammen sykehus 

Erfaringer med digital hjemme oppfølging for pasienter med IBD – veien blir til mens man går v/ lege Svein Oskar Frigstad, Bærum sykehus 

Digital hjemme oppfølging etter elektrokonvertering for atrieflimmer v/ lege Arnljot Tveit, Bærum Sykehus

 

  • Oppsummering og veien videre v/ Anders Debes, Fagdirektør medisin og helsefag 
     

PÅMELDING: ingen 
LINK TIL ARRANGEMENTET KOMMER HER 

 

Foredragsholdere


En gruppe mennesker som poserer for et bilde Foran fra venstre; Vibeke Normann Kreftsykepleier Medisinske senger 4. etg Ringerike sykehus, Marit Kyllesdal sårsykepleier og fagutviklingssykepleier Kir. Poliklinikk Kongsberg sykehus, Gro Elisabeth Valebjørg Intensivsykepleier, kirurgisk poliklinikk, sårpoliklinikken og akuttmottaket Kongsberg sykehus. Marianne Broz Åsheim geriatrisk sykepleier, rådgiver velferdsteknologi i tjenester til hjemmeboende), Guro Ullern Tonning kreftsykepleier kreftpoliklinikk Bærum sykehus

Bak fra venstre; Karin Danielsen sykepleier Med Poliklinisk senter DS, Svein- Oscar Frigstad avdelingssjef og  Overlege MED Gastro poliklinikk leger Bærum sykehus, Bror Just- Andersen PhD Psychol Klinikk for Psykisk helse og rus,  Anette Aanestad Oseberg avdelingssykepleier Barn-unge Pol/dag Drammen sykehus

 

En person som smiler for kameraet
Anne- Lise Kristensen, avdelingssjef for brukerstyring og brukermedvirkning  
En kvinne som smiler til kameraet
Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mann med skjegg
David Correia, brukerrepresentant Brukerutvalget
En person som holder en boks sigaretter
Jannicke Mellin-Olsen, overlege AIO Bærum sykehus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mann som smiler til kameraet
Mark Miller, brukerrepresentant, Brukerutvalget i Vestre Viken  
En mann som smiler til kameraet
Anders Debes, Fagdirektør medisin og helsefag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mann med skjegg

Arnljot Tveit, avdelingssjef  og overlege, Forskningsavdelingen, Bærum sykehus