logo Helse Sør-Øst

I møte med en aldrende befolkning: en bærekraftig helsetjeneste - behov for kvalitetsutvikling og endring i helsesektoren

Arrangør: Sykehuset i Vestfold

Passert
22.
september
2023
  1. 22. sep. 2023, 08:35 - 09:50

Tid og sted

Når

  1. 22. sep. 2023, 08:35 - 09:50

En aldrende befolkning vil øke behovene for helsetjenester, samtidig som personellutfordringene blir kroniske. Kravene om å behandle flere med færre ressurser blir sterkere. Hvordan skal vi da sikre at pasientene får tjenester av god kvalitet? Og hvordan unngå at faglige hensyn må vike for økonomiske hensyn?  

Administrerende direktør Stein Kinserdal ønsker velkommen og innleder forbedringskonferansen 2023 ved Sykehuset i Vestfold HF.
 
​ 
PÅMELDING: ingen 

Følg arrangementet her (Vimeo)

 

En mann med skjegg og briller
Kåre Hagen er leder ved Senter for velferds og arbeidslivsforskning ved OsloMet og har arbeidet med effektivitet i offentlig virksomhet. Han har ledet flere offentlige utredningsarbeid om Innovasjon i omsorgstjenester og private aktørers rolle i statlig finansierte velferdstjenester.