logo Helse Sør-Øst

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Pasientsikkerhet - viktig for deg, viktig for oss

Arrangør: Helse Sør-Øst RHF, kl 10:00 - 11:30

Passert
18.
september
2023
 1. 18. sep. 2023, 10:00 - 11:30

Tid og sted

Når

 1. 18. sep. 2023, 10:00 - 11:30

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Følg arrangementet her (Vimeo)

 

Program

 • Åpning av regional pasientsikkerhetsuke v/Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF  
 • Nominasjoner til årets forbedringspriser v/Ulrich Spreng, direktør Medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF ​
 • Shared decision-making as a method of care v/ ​Victor Montori, M.D., Mayo Clinic, Rochester ​
 • Brukere og medarbeidere på samme lag for en bedre helsetjeneste – hva gjør vi i Vestre Viken? v/Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør Vestre Viken HF

 
PÅMELDING: ingen 

Foredragsholdere

Terje Rootwelt

Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

Rootwelt er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og har en doktorgrad fra samme sted. Han har også utdanning innen ledelse og har erfaring fra helsesektoren både som kliniker, forsker, leder og professor. Han har vært klinikkleder for Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF, og har også vært viseadministrerende direktør samme sted.

Portrettbilde av Ulrich Spreng
Ulrich Spreng, direktør medisin og helsefag Helse Sør-Øst RHF

Spreng kom i februar 2023 fra stillingen som fagdirektør ved Vestre Viken HF.​
Han er bachelor i økonomi, har tysk doktorgrad i medisin og norsk PhD. Han har legespesialisering innen anestesiologi ​.
En mann med briller
Victor M. Montori er lege, endokrinolog, professor i medisin, helsetjenesteforsker og aktivist
 • Montori har skrevet over 700 fagfellevurderte artikler og er blant de mest siterte forskerne innenfor klinisk medisin. ​
 • Han er en anerkjent ekspert i kunnskapsbasert medisin, samvalg og «minimally disruptive medicine».​
 • Hans daglige virke er som leder av enhet for Kunnskaps- og Evalueringsforskning (KER Unit) ved Mayoklinikken. ​Her jobber han med å fremme personsentrert omsorg og -medisin for personer med diabetes og andre kroniske tilstander. ​
  Enheten har bidratt med omfattende forskning på samvalg fra 2005, og i 2013 arrangerte de samvalgskonferansen ISDM i Perú. ​
 • Er forfatter av boken «Why We Revolt», og leder bevegelsen «Patient Revolution». Denne jobber for å endre industrialiseringen ​av helsetjenesten mot en humanistisk helsetjeneste som kan gi omsorg og omhu til hver enkelt beskrevet gjennom visjonen ​«careful and kind care for all». ​
En kvinne med blondt hår
Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør Vestre Viken HF 

Sommervoll er utdannet lege og er spesialist i indremedisin. Hun har også spesialisering i ​hjertesykdommer, samt lederutdanning. Lisbeth har hatt ulike lederstillinger, først ved ​Sykehuset i Vestfold, deretter ved Akershus universitetssykehus HF og  ​Oslo universitetssykehus HF, før hun tiltrådte stilling som adm.dir ved Vestre Viken HF i 2018

Vestre Viken HF startet sitt arbeid med å lage system for kontinuerlig forbedring i 2014 ​gjennom et regionalt initiativ fra Helse Sør-Øst RHF. Parallelt med det regionale læringsnettverket startet Vestre Viken arbeidet med å spre forbedringskunnskap og bygge kompetanse i forbedringsarbeid i egen organisasjon. Helseforetakets vei til «Kontinuerlig forbedring som del av vår kultur og arbeidsform», ble videreutviklet gjennom programperioden 2019-2022. Høsten 2022 opprettet Vestre Viken avdeling for brukermedvirkning og brukerstyring for å styrke brukernes medvirkning og deltagelse i utvikling av helsetjenesten.