logo Helse Sør-Øst

Realkompetansedokumentasjon. Hvordan sette oppgavedeling i system?

Arrangør: Sørlandet sykehus HF, kl 09:00 - 09:40.

Passert
19.
september
2023
  1. 19. sep. 2023, 09:00 - 09:40

Tid og sted

Når

  1. 19. sep. 2023, 09:00 - 09:40

 

Følg arrangementet her (Vimeo)

 

Program

  • Innledning v/fagdirektør Susanne S. Hernes
  • Spisst og bredt – ingen motsigelse. Hvordan sikre både bredde- og spesialkompetanse på en indremedisinsk avdeling i distriktet v/Jens Pallenschat, medisinsk faglig rådgiver, overlege gastroenterologi, indremedisin, Trine Nesheim, avdelingssjef, Medisinsk avdeling i Flekkefjord og Lena Marie Haukom, Spesialrådgiver kompetansestyring, Utdanning og kompetanse, Helse Sør-Øst RHF


Kunnskapsveksten i medisin har ført til økende grad av spesialisering. Samtidig ser vi flere eldre med sammensatte lidelser som krever breddekompetanse. Oppgavedeling mellom spesialitetene kan være en løsning. Gjennom dokumentasjon av uformell kompetanse har vi prøvd å sette oppgavedeling i system og bidra til mer resiliens. 

 
PÅMELDING: ingen 

 

Foredragsholdere

En mann med briller
Susanne S. Hernes, fagdirektør Sørlandet sykehus HF
En mann med briller
Jens Pallenschat,medisinsk faglig rådgiver, overlege gastroenterologi, indremedisinJens er spesialist i generell indremedisin og fordøyelsessykdommer. Han jobber som overlege ved medisinsk avdeling Sørlandet Sykehus Flekkefjord. Ved siden av sitt kliniske arbeid er han medisinsk faglig rådgiver og engasjerer seg både i LIS-utdanning og kvalitetsarbeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kvinne med blondt hår
Trine Nesheim,
avdelingssjef Medisinsk avdeling i Flekkefjord​
Har over 30 års lederfaring fra kommunal og offentlig forvaltning, samt fra det private næringsliv. Hun har arbeidet som kommunalsjef og er i dag avdelingssjef i medisinsk avdeling ved Sørlandet Sykehus i Flekkefjord. Hun er utdannet sykepleier, med videreutdanning i psykiatri og veiledning, samt at hun har en master i ledelse fra BI.  ​

 

 

 

 

En kvinne som smiler til kameraet
Lena Marie Haukom, spesialrådgiver kompetansestyring, Utdanning og kompetanse , Helse Sør-Øst RHF​Utdannet sykepleier, har en master i helse- og sosialinformatikk og har tidligere jobbet som rådgiver i Kompetanseenheten ved Sørlandet sykehus i 11 år. Er opptatt av å etablere gode systemer som kan støtte opp under riktig bruk av medarbeideres kompetanse og som sikrer at medarbeidere får tilstrekkelig opplæring til å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig.​