logo Helse Sør-Øst

Samvalg - slik når vi målet

Arrangør: Sykehuset Telemark HF og Helse Sør-Øst RHF

Passert
21.
september
2023
  1. 21. sep. 2023, 11:00 - 13:00

Tid og sted

Når

  1. 21. sep. 2023, 11:00 - 13:00

Kan samvalg styrke pasientsikkerhet? Vi diskuterer spørsmålet i lys av internasjonale erfaringer og ser på kunnskapsbaserte tiltak du kan bruke for å styrke pasienters deltagelse i beslutninger om egen helse.   
Du får en demonstrasjon av «Seks steg til samvalg» - en tilnærming som gjør samvalg lett å huske. Deltagerne får med seg praktiske råd og verktøy. 

Følg arrangementet her (Vimeo)

 

Program

  • Innledning ved Halfrid Waage, spesialist i arbeidsmedisin og fagdirektør ved Sykehuset Telemark HF  
  • “Seks steg til samvalg” ved lungelege og humorist Frode Gallefoss
  • Samvalg og pasientsikkerhet ved Øystein Eiring, fagsjef Sykehuset Innlandet HF
  • Regional delstrategi for samvalg. Praktiske råd og verktøy/ ved Simone Kienlin, spesialrådgiver, Helse  Sør-Øst RHF og Tore Neset, leder for regional kompetanetjeneste for pasient – og pårørendeopplæring
  • Panelsamtale v/ brukere, klinikere og representanter fra Helse Sør-Øst  

 
 
 
PÅMELDING: ingen 
LINK TIL ARRANGEMENTET KOMMER HER 

Foredragsholdere

En mann som smiler til kameraet
Øystein Eiring ,
fagsjef Sykehuset innlandet, spesialist i psykiatri, redaktør Helsebiblioteket.no/psykiskhelse ved FHI
En person med blondt hår
Simone Kienlin, spesialrådgiver Helse Sør Øst RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mann med briller
Tore Neset,
leder Regional kompetansetjeneste forpasient og pårørendeopplæring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneldeltagere

En person med langt hår smilende
Lilli Ann Stensdal,
Regional brukerutvalg i Helse Sør Øst
En kvinne som sitter ved et bord
Hilde Apold, klinikkoverlege og seksjonsleder for ortopedisk seksjon, STHF
En person som bruker briller
Ingrid Risland, Pensjonistforbundet og leder for brukerutvalget i STHF