logo Helse Sør-Øst

Sikkerhet, forbedring og Scottish Quality and Safety (SQS)

Arrangør: Oslo universitetssykehus HF

Passert
22.
september
2023
 1. 22. sep. 2023, 07:45 - 11:00

Tid og sted

Når

 1. 22. sep. 2023, 07:45 - 11:00

 

Følg arrangementet her (Vimeo)

Fysisk deltakelse mulig på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Store auditorium

Program

 • Innledning v/Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør

 • Premieutdeling og fremføring av beste LIS forbedringsprosjekt 

 • Informasjon og diskusjon om SQS utdanningen og nytteverdi
   
  • Hva er SQS utdanning? v/ Marit Dalen, SQS fellow og Utdanningsleder ved Stab forskning, innovasjon og utdanning, OUS

  • Hvorfor bør du ha en SQS Fellow i din enhet? v/ Sameer Bhargava, SQS fellow, onkolog med doktorgrad og overlege på Ahus

  • Lederperspektiver rundt SQS Fellow v/ Morten Mowe, klinikkleder Medisinsk klinikk, OUS og Trine Olsen, klinikkdirektør Bærum sykehus, Vestre Viken

  • Paneldiskusjon ledet av Tonje Hildebrandt, SQS fellow og erfaren LIS ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS
   Panelister er Silje Ganberg-Ødegaard, Trine Olsen, Kristin J Pedersen, Petter Thornam og Anne-Grete Skjellanger
Foredragsholdere

En mann med briller
Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør

Bjørnbeth er utdannet gastrokirurg og har vært direktør ved Oslo universitetssykehus HF siden februar 2020. Han kom fra stillingen som seksjonsleder ved Gastro og barnekirurgisk avdeling, hvor han tidligere også har vært avdelingsleder. Endringsledelse, arbeidsmiljøarbeid og utvikling av fag herunder bruk av kvalitetsregistre i pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid har stått sentralt i hans virke som leder i sykehuset.
En person som smiler for kameraet
Trine Olsen,klinikkdirektør Bærum sykehus.

Olsen er nefrolog med doktorgrad og har en mastergrad fra BI. Trine har bred ledererfaring fra UNN og Helse Nord før hun i 2020 startet i Bærum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mann med briller
Morten Mowe, klinikkleder Medisinsk klinikk OUS.Mowe har spesialistbakgrunn både fra indremedisin, gastroenterologi og geriatri og har hatt ulike lederjobber. Han har lederutdannelse fra BI og er førsteamanuensis ved UiO.
En lege som smiler med en person bak
Tonje Hildebrandt, SQS Fellow (kohort 7 2014/15).Hildebrandt er erfaren LIS lege og jobber på Infeksjonsmedisinsk avdeling ved OUS. Hun er engasjert i flere prosjekter med både utvikling og opplæring og er medlem i nettverk for kontinuerlig forbedring.

 

 

Et nærbilde av en mann som smiler
Sameer Bhargava, SQS Fellow (kohort 13 2021/22).

Bhargava er onkolog med doktorgrad og jobber som overlege på Ahus. Forskningsbakgrunnen er innen kreft og screening blant innvandrere ved Kreftregisteret.

 

 

En kvinne som smiler til kameraet
Marit Dalen, SQS Fellow (kohort 13 2021/22).

Dalen er utdannet lege med doktorgrad og er spesialist i barnesykdommer. Hun har jobbet som overlege på Nyfødtintensiv på Rikshospitalet før hun nylig tiltrådte som Utdanningsleder ved Stab forskning, innovasjon og utdanning, OUS. Marit har et stort engasjement for forbedringsarbeid.