Miljø

Spesialisthelsetjenesten setter et "miljøfotspor" gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter og gjennom behandling av avfall. Vi belaster også miljøet gjennom transport av pasienter, pårørende, medarbeidere og leverandører og når vi rehabiliterer byggene våre eller bygger nytt. Som eier av sykehusene og ansvarlig for sykehusdriften har Helse Sør-Øst RHF et stort potensial for å hente ut miljø- og klimagevinster.

Helse Sør-Øst har siden 2009 vært deltager i det nasjonale prosjektet "Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten" og alle helseforetak i regionen er med i et nasjonalt ”Miljø- og klimaforum”, som er et av tiltakene i prosjektet. Dette er et forum hvor miljø og miljøledelse står på agendaen. Målet er å samordne miljøtiltak og øke kompetansen på miljøledelse i sykehussektoren. Prosjektet førte blant annet til enighet om at samtlige helseforetak i Norge skulle innføre miljøledelse etter ISO-14001 standard og være sertifisert innen utgangen av 2014.

Helse Sør-Øst har helt siden oppstarten rapportert på ytre miljø slik Regnskapsloven pålegger, og fra 2010 har Helse Sør-Øst laget egne rapporter om miljø og samfunnsansvar. Miljørapportene viser hvordan Helse Sør-Øst jobber med å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljøet og bekjempelse av korrupsjon - både inn i våre retningslinjer og prosedyrer, men også i forholdet til interessenter.

Du kan laste ned miljørapportene fra Helse Sør-Øst RHF.

 

Miljørapporter

Miljørapport 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Etikk (midlertidig)/Miljørapporter/Miljørapport 2016.pdfMiljørapport 2016.pdf
Miljørapport 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Etikk (midlertidig)/Miljørapporter/Miljørapport 2015.pdfMiljørapport 2015.pdf
Miljørapport 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Etikk (midlertidig)/Miljørapporter/Miljørapport 2014.pdfMiljørapport 2014.pdf
Miljørapport 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Etikk (midlertidig)/Miljørapporter/Miljørapport 2013.pdfMiljørapport 2013.pdf
Miljørapport 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Etikk (midlertidig)/Miljørapporter/Miljørapport 2012.pdfMiljørapport 2012.pdf
Miljørapport 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Etikk (midlertidig)/Miljørapporter/Miljørapport 2011.pdfMiljørapport 2011.pdf
Miljørapport 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Etikk (midlertidig)/Miljørapporter/Miljørapport 2010.pdfMiljørapport 2010.pdf
Miljørapport 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Etikk (midlertidig)/Miljørapporter/Miljørapport 2009.pdfMiljørapport 2009.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.