Miljø

Spesialisthelsetjenesten setter et "miljøfotspor" gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter og gjennom behandling av avfall. Vi belaster også miljøet gjennom transport av pasienter, pårørende, medarbeidere og leverandører og når vi rehabiliterer byggene våre eller bygger nytt. Som eier av sykehusene og ansvarlig for sykehusdriften har Helse Sør-Øst RHF et stort potensial for å hente ut miljø- og klimagevinster.

Helse Sør-Øst har siden 2009 vært deltager i det nasjonale prosjektet "Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten" og alle helseforetak i regionen er med i et nasjonalt ”Miljø- og klimaforum”, som er et av tiltakene i prosjektet. Dette er et forum hvor miljø og miljøledelse står på agendaen. Målet er å samordne miljøtiltak og øke kompetansen på miljøledelse i sykehussektoren. Prosjektet førte blant annet til enighet om at samtlige helseforetak i Norge skulle innføre miljøledelse etter ISO-14001 standard og være sertifisert innen utgangen av 2014.

Helse Sør-Øst har helt siden oppstarten rapportert på ytre miljø slik Regnskapsloven pålegger, og fra 2010 har Helse Sør-Øst laget egne rapporter om miljø og samfunnsansvar. Miljørapportene viser hvordan Helse Sør-Øst jobber med å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljøet og bekjempelse av korrupsjon - både inn i våre retningslinjer og prosedyrer, men også i forholdet til interessenter.

Miljørapporter

Miljørapport 2018

Miljørapport 2017

Miljørapport 2016Miljørapport 2015Miljørapport 2014Miljørapport 2013Miljørapport 2012Miljørapport 2011Miljørapport 2010Miljørapport 2009

 

Fant du det du lette etter?