Tilgjengelighets- og ressursstyringsprosjektet

 

​Helse Sør-Øst RHF arbeider for å redusere unødig venting og variasjon og for å sikre rett kompetanse og god ressursstyring i helseforetakene. For å understøtte helseforetakene i dette arbeidet, har Helse Sør-Øst RHF etablert tilgjengelighets- og ressursstyringsprosjektet (TRP).

Målet er å redusere ventetidene og andelen fristbrudd og redusere variasjonen i effektiviteten og kapasitetsutnyttelsen mellom helseforetakene.

Om arbeidet i Helse Sør-Øst

Til tross for stor innsats for å redusere unødvendig venting og variasjon, både regionalt og spesielt i helseforetakene, er det fortsatt arbeid som gjenstår. Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF har derfor besluttet at arbeidet med ventetider og fristbrudd gis høy prioritet og ledelsesmessig fokus i 2016.

Det regionale prosjektet skal gjennom ulike tiltak bistå helseforetakene til å nå det overordnede målet om å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, gitt i Oppdragsdokumentet 2016 med følgende konkretisering av målet:

 • Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager
 • Ingen fristbrudd
 • Andel kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp skal være minst 70 prosent.
 • Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført for kreftpasienter innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 prosent.
 • Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene

 

Resultatutvikling   

Helse Sør-Øst RHF lager årsrapporter og årlig melding om spesialisthelsetjenesten i vår region.

Se årsrapport og årlig melding

Se våre nøkkeltall

 

 
 
 
 


 


 

 


 


 


 
 

Tiltak som virker

 • Oslo universitetssykehus satte pasienten i sentrum

  Ventetiden for kvinner med kul i brystet gikk kraftig ned som følge av et unikt designprosjekt ved Oslo universitetssykehus. Løsningen de valgte var å sette pasientens møte med sykehuset i sentrum.  

 • Kuttet ventetiden ved å droppe skippertak

  Hjertepoliklinikken på Ahus hadde landets tredje lengste ventetid på henvisninger. Så gjorde de et enkelt grep ved at de begynte å vurdere henvisningene hver dag i stedet for å ta et ukentlig skippertak.

 • Nådde målet om null fristbrudd

  Ringerike sykehus arbeidet systematisk for å redusere fristbrudd og lyktes med det. - Dersom vi ikke holder fristen, begår vi et lovbrudd, fastslår klinikkdirektør Per Bleikelia.

 • Effektivisering ga økt pasientsikkerhet

  Et krafttak ved Nevrologisk seksjon på Drammen sykehus i Vestre Viken førte til at ventetidene på poliklinikken er betydelig redusert. Målet var å dreie behandlingsforløpet fra døgn til dag.

 • Hjertesykepleiere avlaster kardiologene

  Hjertepoliklinikken ved Sykehuset Telemark i Skien satset på kompetanse. Flere sykepleiere videreutdannet seg for å kunne følge opp pasienter med hjertesykdom bedre. Slik avlastet sykepleierne noe av presset på kardiologene.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.