Hjertesykepleiere avlaster kardiologene

Hjertepoliklinikken ved Sykehuset Telemark i Skien satset på kompetanse. Flere sykepleiere videreutdannet seg for å kunne følge opp pasienter med hjertesykdom bedre. Slik avlastet sykepleierne noe av presset på kardiologene.

​Mer spesialkompetanse blant sykepleierne i hjertepoliklinikken er viktig for tilbudet de kan gi hjertesviktpasientene i Skien.

 Jobber systematisk i faser

De siste årene jobbes det stadig mer systematisk med denne pasientgruppa. Et stikkord her er påfyll av kompetanse: Det eksemplifiseres ved at  hjertesykepleierne Hege Rosland, Kirsti Otterdahl Møller og Edny Flagstad har tatt en 15 studiepoengs videreutdanning ved Sahlgrenska sykehus i Sverige for å kunne følge opp pasienter med hjertesvikt.Den videreutdanningen kommer spesielt pasienter som henvises til hjertesviktpoliklinikk for oppfølging, til gode. 

Også når det gjelder oppfølging av pasienter med pacemaker, har det skjedd ting i det siste. Hjertesykepleierne Anne Malmgren og Rigmor Avseth har lenge vært alene om å ha kompetanse på pacemakerkontroller. Nå har de nå fått følge av kollega Laila Flohr. Spesialsykepleieren har nylig vært i Sverige for å sertifisere seg på å følge opp pace-makerpasientene.Hjertepoliklinikken har også et tilbud til infarktpasientene der de bruker sin kompetanse for å lære pasientene å leve best mulig etter infarktet.Og allerede før hjerteinfarktpasientene skrives ut fra Medisin 3, får de det første tilbudet om en samtale om det de har vært gjennom. En tur til Arendal for utblokking av et infarkt oppleves dramatisk for mange og noen får angst i etterkant.

Trenger å snakke om det

- Her snakker vi litt om det pasientene har vært gjennom og gir en første innføring i hvordan de bør legge om livsstilen etter infarktet. Alle pasienter får tilbud om å komme tilbake 14 dager etter utskrivingen til helsesamtaler. Disse oppfølgings-samtalene, bidrar alle sykepleierne til. Etter helsesamtalen henvises de som har hatt hjertesvikt til hjertepoliklinikken.Her får de  råd og veiledning i forhold til medisinene de skal bruke og generell oppfølging. Det positive er at vi nå er tre sykepleiere medspesialkompetanse i forhold til hjertesviktpasientene, understreker Kirsti Otterdahl Møller.Som et tredje tilbud bidrar de tre med egne kurs for hjertepasienter og pårørende i regi av LMS-senteret. I disse gruppene får pasientene høre likesinnedes opplevelser og de får svar på spørsmål de brenner inne med. Her får de også med seg konkrete råd om trening, kosthold og andre forhold som er viktig for å leve best mulig etterpå, forklarer Otterdahl Møller.

Lærer seg å leve etter infarktet

– Vi tror at tilbudene bidrar til mindre usikkerhet og angst hos pasientene samtidig som de lærer hvordan de kan endrelivsførsel ved røykeslutt, trening og riktig kosthold. I sum tror vi oppfølging på denne måten også bidrar til færre reinnleggelser,sier Kirsti Otterdahl Møller.Pacemakerpasientene må årlig til en kontroll for å sikre at det lille apparatet som sikrer at hjertet slår slik det skal, fungerer. Med en utvidelse fra to til tre sykepleiere som er sertifisert for slike kontroller, øker kapasiteten.
Økt sykepleierkompetanse på flere områder bidrar dermed til en kjærkommen avlastning av arbeidspresset på kardiologene.

Fant du det du lette etter?