logo Helse Sør-Øst

Hva skjer på Radiumhospitalet?

Nye Oslo universitetssykehus er ikke lenger bare et prosjekt på tegnebordet. For den som passerer Radiumhospitalet på Ring 3 ser man at nybygget tar form og vokser dag for dag. Som en viktig del av satsingen på Nye Oslo universitetssykehus skal Radiumhospitalet videreutvikles som kreftsykehus. Kreftbehandling og forskning skal videreføres i nye og moderne bygg, sammen med Norges første senter for protonbehandling. 

Publisert 06.04.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
Flyfoto av skisse slik sykehuset vil se ut

​Delprosjektene i Nye Oslo universitetssykehus henger sammen. Radiumhospitalet ligger i forkant, og utviklingen av behandlingen der gir føringer for endringer på Ullevål, Aker og Rikshospitalet. 

Senter​​mo​​dell

Et helt nytt klinikkbygg skal erstatte gamle og forfalne bygningene. Det kommer en-sengsrom og behandlingsarealer med blant annet nye operasjonsstuer og bildediagnostisk utstyr med høy standard. Det vil bety mye for både pasienter og personale. Det etableres en sentermodell, blant annet med et eget brystkreftsenter. Her vil pasienter med brystkreft få ett sted å forholde seg til gjennom diagnostikk, behandling og oppfølging. Fagmiljøet for behandling av prostatakreft blir også samlet.

Proto​​nbe​handling

Protonbehandling er en ny type strålebehandling for kreft. Den er mer skånsom og presis enn tradisjonell stråleterapi ved at den i større grad enn konvensjonell strålebehandling skåner friskt vev uten å redusere stråledosen til svulsten. Dette gir færre bivirkninger og langtidsskader. Behandlingen passer spesielt godt for barn og unge og for pasienter med kreft i hode- og halsområdet som skal leve et langt liv etter at de er ferdige med kreftbehandlingen. I dag sendes en del norske pasienter til utlandet for å få protonterapi.

​Etableringen av protonterapi ved Oslo universitetssykehus fra 2024 betyr også mye for forskning på strålebehandling av kreftsykdommer i Norge. Forskningen vil bidra til at Oslo universitetssykehus har alle muligheter til å være i frontlinjen internasjonalt for nyutvikling av behandlingstilbudet innen strålebehandling. 

Illustrasjon av behandlingsrom proton: Henning Larsen Architects, AART Architects og Momentum Arkitekter.

Illustrasjon av behandlingsrom proton: Henning Larsen Architects, AART Architects og Momentum Arkitekter.