logo Helse Sør-Øst

Sykehusplanene i Oslo er godt forankret

Stortinget har tatt opp planene for Oslo universitetssykehus i 39 saker siden 2018. Det har vært skriftlige spørsmål, spørsmål i spørretimen, budsjettbehandlinger, høringer i helse- og omsorgskomiteen og representantforslag. Noen av sakene er debattert både i komiteen og i plenum.

Publisert 03.05.2022
En gruppe mennesker i et rom

Planleggingen av nye sykehusbygg i Oslo har pågått gjennom mange år, nå gjennomføres det regulering av tomtene. Dette har vært åpne prosesser, og politikere i regjering, Storting og Oslo kommune, har fattet vedtak en rekke ganger.

Oslo kommune kom med en høringsuttalelse i 2016, der man sluttet opp om hovedtrekkene i planene. Det har også vært flere høringer i bystyret og bystyrets komiteer.


Politisk behandling av nye Oslo universitetssykehus​​