Nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling

Det skal etableres et nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Avdelingen holder i dag til i dårlige og uhensiktsmessige lokaler på Dikemark i Asker.

Illustrasjon
Illustrasjon: Arkitema Architects
I løpet av høsten 2017 ble det vurdert hvordan prosjektet kan gjennomføres på den valgte tomten på Ila i Bærum. Det er konkretisert hvordan det kan legges til rette for en bedre og mer skånsom plassering på tomten og det er bekreftet at etappevis utbygging, med samlokalisering med lokal sikkerhetsavdeling og avdeling for psykisk utviklingshemmede, er mulig.

Den aktuelle tomten ligger innenfor markagrensen. Bærum kommune har fått klarsignal fra Fylkesmannen til å igangsette reguleringsarbeidet. Dette arbeidet, inkludert eventuell flytting av markagrensen, er trolig ikke ferdig før i 2019. Helse Sør-Øst RHF har besluttet å tilpasse oppstart av forprosjekt til fremdriften i reguleringssaken.

Aktuelle dokumenter

Styresaker

063-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190822/063-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdf063-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdfpdf704937
010-2018 Saksframlegg - OUS - status for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/010-2018 Saksframlegg - OUS - status for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling.pdf010-2018 Saksframlegg - OUS - status for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling.pdfpdf293609
070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdf070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdfpdf252902
053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfpdf218137

Plandokumenter

Konseptrapport Delrapport økonomiske analyserHovedprogram

Aktualitetssaker

Går videre med forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatrihttps://www.helse-sorost.no/nyheter/gar-videre-med-forprosjekt-for-ny-sikkerhetspsykiatriGår videre med forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatriEtter at det i februar 2021 ble vedtatt å gjennomføre en statlig regulering av tomten på Ila i Bærum, går Helse Sør-Øst nå videre med planene om nytt bygg for regional og lokal sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus. Det vedtok sty...17.06.2021 11:08:28
Ny regional sikkerhetsavdeling kan bygges på Ila i Bærumhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-regional-sikkerhetsavdeling-kan-bygges-pa-ila-i-berumNy regional sikkerhetsavdeling kan bygges på Ila i BærumNy regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst skal bygges på Ila i Bærum kommune. Dette er klart etter at Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om at reguleringsplanen for tomten gjennomføres som statlig reguleringsplan.<img alt="Ny regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst skal bygges på Ila i Bærum kommune. Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus " src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/RSA.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10.02.2021 14:23:05
Tilpasser oppstart av forprosjekt for regional sikkerhetsavdelinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tilpasser-oppstart-av-forprosjekt-for-regional-sikkerhetsavdelingTilpasser oppstart av forprosjekt for regional sikkerhetsavdelingHelse Sør-Øst RHF vil tilpasse oppstart av forprosjektet for nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum til fremdriften i reguleringssaken. Styret for Helse Sør-Øst RHF ble torsdag 1.2 orientert om framdriften. 31.01.2018 23:00:00
Regional sikkerhetsavdeling prioritert i første trinn på Ilahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regional-sikkerhetsavdeling-prioritert-i-forste-trinn-pa-ilaRegional sikkerhetsavdeling prioritert i første trinn på IlaStyret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Planleggingsarbeidet går nå videre, med planlagt ferdigstilling av første byggetrinn i 2021. 14.06.2017 22:00:00
Viktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/viktige-byggeprosjekter-ved-oslo-universitetssykehus-til-styret-i-helse-sor-ost-rhfViktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFDen 15. juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i planleggingen av de store byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus. Styresakene er nå lagt ut. 12.06.2017 22:00:00
Konseptrapport – Regional sikkerhetsavdeling på Ilahttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/utvikling-av-oslo-universitetssykehus/konseptrapport-regional-sikkerhetsavdeling-pa-ilaKonseptrapport – Regional sikkerhetsavdeling på IlaKonseptrapport for utbygging av Regional sikkerhetsavdeling på Ila er nå klar og er sendt til ekstern kvalitetssikring. 18.05.2017 22:00:00
Status for utbyggingsprosjekter ved Oslo universitetssykehushttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/utvikling-av-oslo-universitetssykehus/status-for-utbyggingsprosjekter-ved-oslo-universitetssykehusStatus for utbyggingsprosjekter ved Oslo universitetssykehusI midten av juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i fire store byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus. I disse dager pågår et intenst arbeid med å forberede grunnlaget for beslutningene. 03.05.2017 22:00:00
Prosjekteringsteam for regional sikkerhetsavdeling utpekthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjekteringsteam-for-regional-sikkerhetsavdeling-utpektProsjekteringsteam for regional sikkerhetsavdeling utpektDet er viktig å erstatte dagens regionale sikkerhetsavdeling på Dikemark med bedre og mer funksjonelle arealer. Helse Sør-Øst RHF har nå inngått kontrakt med prosjekteringsteam for konseptfaseutredning for ny regional sikkerhetsavdeling (RS...06.12.2016 23:00:00
Nytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-regionsykehus-pa-gaustad-stort-lokalsykehus-pa-aker-og-kreftsykehus-pa-radiumhospitaletNytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet- Dette er en gledens dag for både pasienter og ansatte, sa helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen etter foretaksmøtet i dag, 24. juni, der sykehusstrukturen i Oslo-regionen for fremtiden ble vedtatt.23.06.2016 22:00:00
Prioriterer regional sikkerhetsavdelinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prioriterer-regional-sikkerhetsavdelingPrioriterer regional sikkerhetsavdelingEt nybygg for regional sikkerhetsavdeling, skal prioriteres i første etappe av den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus. Det vedtok styret i Helse Sør-Øst i sitt møte den 16. juni. 15.06.2016 22:00:00

Skisser

Klikk på bildene for større versjon.

Skisse nytt bygg regional sikkerhetsavdeling
Skisse nytt bygg regional sikkerhetsavdeling (Illustrasjon: Link arkitektur)

Skisse av første etappe ved en etappevis utbygging 1
Skisse av første etappe ved en etappevis utbygging 1


Skisse med regional sikkerhetsavdeling, regionalt kompetansesenter, lokal sikkerhetspykiatri og regional seksjon psykiatri
Skisse med regional sikkerhetsavdeling, regionalt kompetansesenter, lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme

Kontakt

Medievakt i Helse Sør-Øst RHF

Prosjektsjef samhandling Nina Kristiansen
Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF for utvikling av Oslo universitetssykehus HF

Fant du det du lette etter?