logo

Digitalt informasjons- og samhandlingsmøte om nytt klinikk- og protonbygg ved Radiumhospitalet

Omkring 50 medarbeidere tillitsvalgte, representanter fra pasientorganisasjonene og ledere fra medvirkningsprosesser i prosjektet var blant deltakerne. Tema for møtet var funksjonsplassering i bygget, universell utforming, interiør- og fargevalg og utomhus. 

Publisert 02.03.2021
Sist oppdatert 03.04.2023
Illustrasjons nytt klinikk-og protonbygg Radiumhospitalet.
Dette var et felles møte mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF. Tidligere har disse store samhandlingsmøtene vært gjennomført i auditoriet på Radiumhospitalet, denne gangen ble det et digitalt møte over Teams. 

Arkitektene fortalte o​​m interiør- og fargevalg  

Representanter fra de tre arkitektfirmaene i prosjektet: Henning Larsen, AART Architects og Momentum arkitekter, presenterte prosjektutviklingen og viste frem det som er blitt jobbet med i medvirkningsprosessene i 2020. 

Arkitektene har jobbet frem et interiørkonsept som bygger på farger fra fjord, fjell og skog, inspirert av landskapet rundt sykehuset. De naturlige fargene skal bidra til å gi en varm og imøtekommende atmosfære. Alle farger og materialer velges ut fra et ønske om å minimere det institusjonelle utrykket, spesielt i glassgaten og andre fellesområder.

Farge- og materialpaletter er først og fremst hentet fra de tre temaene; fjord, fjell og skog.

Farge- og materialpaletter er først og fremst hentet fra de tre temaene; fjord, fjell og skog.

Den sentrale gla​​ssgaten 

Nye og eksisterende bygg på Radiumhospitalet blir knyttet sammen med en innvendig glassgate som er åpen over fire etasjer. Glassgaten vil være en sentral kommunikasjonsåre i sykehuset. Den er først og fremst et rom som forbinder forskjellige funksjoner, men også et rom som har funksjoner i seg, slik som kafé, lekeområde, utstillingsområde og ulike oppholdsrom. Møbleringen blir valgt for å gi mulighet til å dekke ulike behov.

Inspirasjons- og idé-kart for glassgaten:

Inspirasjons- og idé-kart for glassgaten.

Sentralt i glassgaten ligger vestibyle- og kaféområdet. Dette området gir mulighet for opphold og sosialt samvær for besøkende og pasienter samt ansatte, som et hyggelig sted å være.
Illustrasjon av vestibyle- og kaféområdet i nytt klinikk- og protonbygg

Illustrasjon av vestibyle- og kaféområdet i nytt klinikk- og protonbygg

​Behandlingsrom proton o​​g sengerom 

 Inspirasjons- og idé-kart for behandlingsrom.

Inspirasjons- og idé-kart for behandlingsrom.

Illustrasjon av behandlingsrom proton.

Illustrasjon av behandlingsrom proton: Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter.

Illustrasjon av sengerom.

Illustrasjon av sengerom: Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter.

Gode tilbakemeldin​​ger fra Oslo universitetssykehus

«Så fint det blir!» sier Inger Heiberg entusiastisk. Heiberg er programleder for nye Radiumhospitalet Oslo universitetssykehus.

- Det er viktig at både ansatte og brukere får et innblikk i hvordan arkitektene har videreutviklet det vi jobbet med i medvirkningsprosessen og hensyntatt de ulike behovene, fortsetter Heiberg. Det er fint å se hvor bevisst prosjektet jobber med farge- og materialbruk samt belysning. Det nye Radiumhospitalet skal være fremtidsrettet, og imøtekomme både pasienter og pårørende på en god måte, og ikke minst de ansatte som er der hver dag – da er fellesområder viktige arenaer, avslutter Heiberg.