Endrer gjennomføringsmodell for utbygging på Radiumhospitalet

Prosjektorganisasjonen for utbyggingen av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet har besluttet å avlyse konkurransen om totalentreprise for gjennomføring av prosjektet. Bakgrunnen er at bare en aktør søkte om prekvalifisering og at dette ville gitt manglende konkurranse om oppdraget.

Konkurransen om totalentreprise for gjennomføring av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ble kunngjort 28. september 2018. Til tross for at det i utgangspunktet var bred interesse for prosjektet viste det seg at det bare var en aktør som hadde søkt om prekvalifisering da fristen gikk ut 5. november. Utbyggingen vil i stedet bli gjennomført etter en tradisjonell byggherrestyrt modell. Det vil i løpet av kort tid bli gjennomført konkurranse om prosjekteringstjenester. Prosjektet videreføres i samsvar med gjeldende fremdriftsplaner.