Fakta om nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet er et spesialisert kreftsykehus 

lokalisert i Oslo. Sykehuset har både lokale, regionale og nasjonale funksjoner, samt mye forskning. Det er besluttet å bygge et nytt klinikkbygg og landets første protonsenter på Radiumhospitalet.

Nytt klinikk- og protonbygg
Foreløpig illustrasjon: Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter. 

Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver og eier av prosjektet, og har etablert en prosjektorganisasjon med ressurser fra blant annet Sykehusbygg HF for å ivareta byggherrefunksjonen. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.

Nytt klinikk- og protonbygg bygges på samme tomt som dagens Radiumhospital. Byggeprosessen foregår tett inntil eksisterende sykehus i drift. I 2019 ble det gjennomført rivning av ca. 22.000m2 bygningsmasse, og en omfattende omlegging av teknisk infrastruktur for å klargjøre tomten for byggeprosessen. Det bygges et nytt anlegg med påkoblingspunkter til eksisterende bygningsmasse, som fortsatt skal inngå i sykehuset.

Figur
Figur av nye og eksisterende bygg for nytt klinikk- og protonbygg. 

Fakta

Nytt klinikk- og protonbygg består av fire bygningsdeler som skal knyttes til eksisterende bygg og fremstå som ett sykehus. I henhold til forprosjektets vedtatte rammer, utgjør det nye bygget 44 259 m2, og inneholder blant annet:

155 senger
10 operasjonsstuer
50 dagplasser
61 poliklinikkrom
20 overvåkingsrom
3 behandlingsrom proton,  hvorav 1 til forskning

Prosjektkostnad: 5 083 millioner kroner inkludert O-IKT med 320,5 millioner kroner (prisjustert desember 2019)

Byggestart i begynnelsen av 2020, med ferdigstillelse i 2024.

Fant du det du lette etter?