Funksjoner i sykehuset

Hovedadkomsten til Radiumhospitalet er sentralt plassert, lett synlig og knyttet sammen med uteområdet for å gi et helhetlig inntrykk av nye og eksisterende bygg på Radiumhospitalet.

Hovedresepsjonen er plassert i hovedgaten, lett synlig innenfor hovedinngangen i plan U1. I dette området finnes også ventesoner, informasjonstavler samt område til forflytningshjelpemidler og bagasjeoppbevaring. Fra hovedinngangen kommer man inn i hovedgatens store åpne, vennlige og lyse fellesareal og vestibyle som inneholder område for kafe/kiosk og auditoriet samt inngang til protonsenteret.

Hovedgaten er ca 7 m bred og 80 m lang og er et lyst, åpent rom over 4 plan. Med glassoverdekning og åpninger mellom etasjene bringes lys og luft inn på alle planAlle funksjoner er plassert i både horisontal og vertikal sammenheng for å minimere avstander og legge til rette for fleksibilitet og sambruk. Funksjonsplasseringene skal understøtte gode pasientforløp og sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold på sin arbeidsplass. Gode forbindelsesveier og tilkomster mellom nye og eksisterende bygg, gjør at Radiumhospitalet fremstår som ett helhetlig sykehus. Hovedgaten over 4 etasjer ivaretar dette og binder de ulike bygningsdelene sammen samt bidrar til at funksjonsområdene blir lett tilgjengelig over flere plan.

Funksjonenes plassering i de nye byggene

Funksjonenes plassering i de nye byggene

Sengeområde

Sengeområdene i plan 4-6 er standardiserte med lik utforming. Hvert plan er delt i to områder, ett i den nordlige delen og ett i den sydlige delen. Etasjene er utformet med dobbeltkorridor. Støtterom og enkelte personalfunksjoner er plassert i kjernen, og de to korridorene knyttes sammen av flere tverrforbindelser. Slik skapes det korte trafikklinjer, som gir god kontakt og oversikt, både for pasienter og personale. Sengeområdene er planlagt med kun enerom med eget bad. Oppholds-/ spiserom og tilhørende buffetkjøkken ligger plassert sentralt på planet. Det er også ventesone i tilknytning til ekspedisjonen. Personalfunksjonene er fordelt i 2 baser, organisert i hvert område.

Standard sengeetasje

Standard sengeetasje


Poliklinikker 

Poliklinikkene er fordelt i plan 01 og plan 02 i bygg L2 – sengedelen, og på plan 02 i bygg M2 – dagbehandlingsdelen. Pasienter og pårørende ankommer poliklinikkene fra hovedgaten, hvor det i hver etasje er en sentralt plassert ekspedisjon og ventesoner. I poliklinikkområdene er det ventesoner fordelt i nærhet til de enkelte områdene. Poliklinikkene består av undersøkelses- og behandlingsrom, samtalerom, støtterom, og arbeids- og personalområder.

Poliklinikkområdene skal standardiseres for bruk på tvers av fagområder. Det legges til rette for sambruk av ressurser, rom og utstyr og arbeidsområder som understøtter tverrfaglig samarbeid rundt pasienten. Det skal også legges opp til sambruk av ekspedisjoner og støtterom.

Poliklinikk

Poliklinikk

Dagbehandling, infusjonsenheten 

Dagbehandling, infusjonsenheten ligger på plan 3 i bygg M2. Adkomst til avdelingen er fra hovedgaten, hvor etasjens felles ekspedisjon er plassert sammen med oppholds- og venteområder for pasienter. Området består av to tilnærmet symmetriske enheter, plassert i hver av byggets to fløyer. I midtfløyen, som knytter sammen de to enhetene, ligger fellesfunksjoner. Fellesfunksjonene omfatter både pasientrelaterte funksjoner som venteområde og undersøkelsesrom, og personalfunksjoner.

Infusjonsenheten

Infusjonsenheten

 

Fant du det du lette etter?